Fortsæt til hovedindholdet
1. søndag efter påske
Musikvalg 1. s. e. påske

Musikvalg

Forslag til præludium, interludium og postludium samt vokalmusik for ligestemmigt og blandet kor

Den valgte musik taler med på glæden og lyset i tiden efter påske. Dagens tematik om tvivl er lagt ind i valget af et muligt interludium, som kan gå direkte over i salmen efter prædiken, mens resten af musikforslagene er fulde af liv og lys.

De tre forslag til kormusik kan placeres som introitus eller exitus, eller – hvis man ikke vil bruge interludium-ideen – som motet.

Instrumentalt
Præludium
Jesper Madsen: ”Denne er dagen, som Herren har gjort” fra Jesper Madsen: 9 orgelkoraler (Egtved, MKC010). Jesper Madsens orgelkoral er flot og festlig og gør med sit salmeforlæg enhver søndag til en påskedag

Interludium
Flemming Chr. Hansen "Mosaik”, 3. sats fra In lumine Domini, suite nr. 5 (klaver eller orgel). Noden til "Mosaik" kan hentes her.
Al musikken i værkkredsen In lumine Domini har en meditativ tone og giver dermed mulighed for eftertænksomhed, eksempelvis over forholdet mellem tro og tvivl som i dagens tema.

Postludium
Laurids Lauridsen Kærligheds og sandheds Ånd fra Laurids Lauridsen: 22 koralbearbejdelser (Egtved, MF409). Lauridsens orgelkoral er præget af freden, som formidles af de smukke, afslappede linjer over melodiens rolige bas.

Vokalt
Taizé-sang for ligestemmigt eller blandet kor. 
Jubilate Deo, kanon med akkompagnement ud fra de lokale muligheder – klaver, orgel, andre instrumenter. Findes i stort set alle Taizé-samlinger.  
Husk, at det meditative aspekt først kommer frem efter mange gentagelser. Taizé-sangen har en stille jubel i sig, og kan strækkes så langt som man vil, afhængigt af de lokale variationsmuligheder (instrumenter, én- eller flerstemmig sang etc.). 
Derfor er den god som kontemplationsmusik efter prædiken eller som en stemningsfuld indledning til dagens gudstjeneste.

Kormusik for ligestemmigt kor
Merete Kuhlmann: "Halleluja, Kristus er opstanden”. SA og orgel (Egtved, FU92)
Merete Kuhlmanns enkle tonesprog gør musikken nem at lære for et mindre erfarent kor, men formidler samtidig masser af påskeglæde.

Kormusik for blandet kor
Merete Kuhlmann: ”Ja, du er vejen, vor frelser sand” i Merete Kuhlmann: Korbog 2. 30 korkoraler for blandet kor a capella (Mixtur, FMX02-005). 
Også her er Kuhlmanns tonesprog vejen ind i en letforståelig og -indstuderet tonesætning af en central tekst til 1. søndag efter påske.