Fortsæt til hovedindholdet
11. søndag efter trinitatis
Musikvalg 11. s. e. trinitatis

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium samt motet for lige stemmer og blandet kor

Præludium
Dan Kær Nielsen: ”Dommer over levende og døde”, Lasse Toft Eriksen: Danske orgelkoraler: 303 koralbearbejdelser, Forlaget Mixtur, 2015 
Med udgangspunkt i en dagens kernesalmer lægger denne langsomme fremadskridende orgelkoral op til et af dagens temaer. Der er i denne sats en aura af omhyggelighed og ordentlighed, der i den grad er med til at understrege satsens karakter og dermed gør god fyldest som en passende indledning til dagens gudstjeneste.

Motet for lige stemmer 
Carl Nielsen, arr. Svend Biering Prip: ”Er du modfalden, kære ven” vers 1 og 8, Jubilemus 2, Musik i kirken, Edition Egtved.
Et andet af gudstjenestens budskaber:  På trods af menneskes ufuldkommenhed kan vi leve i bevidstheden om Guds barmhjertighed på dommens dag.

Motet for blandet kor
Thomas Laub: ”Alle mine kilder skal være hos dig”, sangblad nr. 294, Landsforeningen af Kristelige Sangkor.
Valgt med udgangspunkt i Jobs Bog om, at han ”lader det regne på jorden, han sender vand over markerne.” Vand giver liv og er dermed med til at underbygge menneskets eksistens. Motetten er også valgt som kobling af vandets motiv, der kommer til udtryk i flere af gudstjenestens øvrige salmer.

Postludium
Jesper Topp: ”Alt hvad som fuglevinger fik”, 15 orgelkoraler, Forlaget Mixtur, 2011
Valget af postludium afspejler også glæden over Guds barmhjertighed især med udgangspunkt i salmens 4. vers omhandlende lovsang og nåde. Satsen er i to dele og man kan som alternativ dele den og placere den som ind- og udgangsmusik, præ- og postludium, hvis det ønskes.