15. søndag efter trinitatis
Musikvalg 15. s. e. trinitatis

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium samt motet for blandet kor

Præludium
Jesper Madsen: ”Den mørke nat forgangen er”, Lasse Toft Eriksen: Danske orgelkoraler. 303 koralbearbejdelser, bind 1, Forlaget Mixtur.
Gudstjenesten indledes med denne smukke orgelkoral, der klinger svagt og ’mildt’. Musikalsk er satsen i bueform med et tydeligt klimaks i anden del.

Motet for blandet kor
Knut Nystedt: ”I må ikke være bekymrede”, 37 danske motetter, Edition Egtved, 1985. En central sats i dagens gudstjeneste, fordi teksten i motetten er næsten ordret hentet fra dagens evangelium. Og udmøntet i Nystedts tonesprog tilføjes dagens tekst en ekstra dimension.  Satsen er relativt svær og alternativt kan man afsynge ”Bøj o Helligånd”, Laudamu, Edition Egtved, 1991, der opfordrer til at lægge sine bekymringer i Guds hånd.

Postludium
J.S. Bach: “In dich hab ich gehoffet, Herr”, Orgelbüchlein, Edition Peters.
Dette er en af Bachs sidste koraler i samlingen, og her videreføres lovprisningsmotivet fra sidste salme som en passende festlig afrunding på dagens gudstjeneste.