2. søndag efter helligtrekonger
Kollekt 2. s. e. h3k

Kollekt

Temaerne tilsynekomst og (vin)-under er samlede i Elofs Westergaards kollekt til dagen i Gudstjenestens bønner I (Aros, 2012): ”Jesus Kristus, solenes sol fra Bethlehem, Guds ansigt i verden […] vandet blev med ét til ny og gylden vin, da du spejlede dit ansigt i det”.