2. søndag efter påske
Musikvalg 2. s. e. påske

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium samt vokalmusik for ligestemmigt og blandet kor

Orgelmusikken er bearbejdelser over en af dagens helt centrale salmer, ”Frelseren er mig en hyrde god” (DDS 664), der som gendigtning af Sl 23 taler direkte ind i dagens hyrdetema. Begge er skrevet i den milde, omsorgsfulde tone, som vi gerne vil slå an fra start og også gerne sende menigheden ud af kirken med.

Tre af forslagene til kormusik – Raasted, la Cour og Lewkovitch – har tekster, der takker for Guds omsorg og giver os mulighed for at svare med lovsang. Ved denne lovsang bibeholdes også påskens lyse, lette stemning, som understreges af musikkens karakter hos alle tre komponister. Lewkovitchs motet er svær, og tonesproget 'kradser’ lidt, men sunget med lethed og glæde er den en lovsang af fineste karat.

Aastrups og Martinussens salme fra Salmekalender er en ganske kortfattet opsummering af dagens evangelietekst, sat i musik helt enkelt og smukt.

Instrumentalt
Præludium
Laurids Lauridsen ”Frelseren er mig en hyrde god” fra 22 koralbearbejdelser (Egtved, MF409)

Postludium
Johannes Nørgaard ”Frelseren er mig en hyrde god” findes blandt andet i 44 danske orgelkoraler (Egtved, MKC003)

Vokalt
Kormusik for ligestemmigt kor
Leif Martinussen “Du er den rette hyrde” fra Salmekalender, unisont + orgel (Egtved, MF406) - nem

N.O.Raasted “Psalme 100”, SSA + orgel (Egtved, FU9500) – svær

Kormusik for blandet kor
Niels la Cour: “Guds menighed, syng” fra Dansk korbog 1 (Egtved MF573) – nem
Bernhard Lewkovitch: “Lovsyng Herren” fra Alle mine kilder. 48 danske motetter (Engstrøm & Sødring, ES715) - svær