2. søndag efter påske
Salmevalg 2. s. e. påske

Salmevalg

DDS 230 Påskemorgen slukker sorgen (Laub)

DDS 218 Krist stod op af døde (førreformatorisk)

DDS 664 Frelseren er mig en hyrde god (Barnekow)

DDS 41 Lille Guds barn, hvad skader dig? (dansk folkemelodi)

DDS 217 Min Jesus, lad mit hjerte få (Carl Nielsen)

100S 864 Må din vej gå dig i møde – gentages nogle gange (irsk melodi)

 

Tonen i dagens læsninger udtrykker Guds omsorg. I den gammeltestamentlige læsning og i evangeliet lægges vægt på Gud som den handlende og omsorgsfulde, mens der i Petersbrevet kaldes på et svar fra os. De valgte salmer betoner Guds omsorg og handlen i Jesus, sådan som Jesus selv udfolder det i hyrde-metaforen. Jesus viser os Guds ansigt, og sådan som Jesus er over for mennesker, sådan er Gud. Et par af motetforslagene og udgangssalmen betoner vores kald som svar på den omsorg: at vi må svare Guds nåde med lovsang.  Med undtagelse af den første salme og den gentagne ”Krist stod op af døde” spiller salmernes melodier med på denne tone – blidt og mildt vuggende.