2. søndag efter påske
Tværfagligt notat 2. s. e. påske

Tværfagligt notat

Flemming Chr. Hansen og Lone Vesterdal

Vi begyndte med at tale om, at ”Krist stod op af døde” kan være gennemgående salme næsten alle søndagene mellem påske og pinse. På den måde bekræftes og fastholdes påskens budskab i tiden umiddelbart efter. Gentagelsen af salmen er med til at stadfæste sammenhængen mellem søndagene, og at teksterne til søndagene belyser opstandelsen fra forskellige vinkler. Ledetråden er at have påsken tydeligt med i alle søndagenes salmer.

Om søndagene mellem påske og pinse 
Vi har skrevet om søndagsgudstjenesterne mellem påske og pinse. Vi har haft et dobbeltperspektiv med hele vejen: både at dykke ned i hver enkelt søndags tekster, kollekter, salmer og musik, men også hele tiden at have øje for en mere overordnet sammenhæng imellem søndagene. Vi anser søndagene for at være en udklang af påsken, som ændrer sig undervejs og ender med at være en slags stilfærdig, mild og lyrisk forberedelsestid til pinsen – nærmest på linje med advent og faste som forberedelse til jul og påske. Der er en meditativ, inderlig tone i de mange læsninger fra Johannesevangeliet, som bliver stadig mere fremtrædende igennem de seks søndage. Jesus betoner gang på gang det ubrudte fællesskab mellem ham og Faderen, mellem os og ham, som Helligånden vil gøre levende for os. Denne cirklen og repetition giver teksterne og søndagene deres meditative tone, som vi gennem musikvalget har understreget.