Fortsæt til hovedindholdet
2. søndag efter trinitatis
Salmevalg 2. s. e. trinitatis

Salmevalg

DDS 403 Denne er dagen 

KSB 925 / 100S 836 Helligånd, tag mig ved hånden 

DDS 385 Op, alle folk på denne jord

DDS 318 Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige 

DDS 726 Gak ud, min sjæl, betragt med flid

DDS 475 Går det, Herre, som jeg vil / DDS 7 Herre Gud, dit dyre navn og ære

Som indgangssalme vælger vi ”Denne er dagen”. Salmens feststemte ord og melodi, synes vi, er en god karakteristik af den rundhåndethed, vi finder i læsningerne. Mellem læsningerne kommer en nyere helligåndssalme ”Helligånd, tag mig ved hånden”. Den har tre vers i Kirkesangbogen, fem i 100 salmer. Sidstnævnte udgave har derfor et vers med om at være andre en ven (fjerde vers), som passer godt til dagens læsninger. Men vil man synge salmen som en kort overgangssalme mellem to fyldigere, kan man tage førstnævnte udgave. 

Før prædikenen foreslår vi ”Op, alle folk på denne jord”. Vi kom begge to til tænke på dén som den første; som om den bare passer. Den fortæller i fjerde vers, at hver dag er en fest! I det hele taget er den inviterende og indbydende, til hele verdens ende, allerede i første vers.

Efter prædikenen kiggede vi efter noget, der passer godt til det store festmåltid – og endte med en salme om Guds rige, der farer til jorderigs ender som en løbeild (andet vers): ”Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige”. Under altergangen vender vi tilbage til årstidsperspektivet med ”Gak ud, min sjæl”. Også fordi vi synes, at sommerbillederne fungerer godt som metafor for det rundhåndede gudsrige. Umiddelbart tænker vi at synge den på den klassiske og velindsungne Genéve-melodi. Men den kan også synges på Söderbloms melodi, der er mere reflekterende i karakteren. 

Udgangssalmen er måske ikke den mest sungne. Melodien er også noget kantet. Men vi synes alligevel, at ”Går det, Herre, som jeg vil”, er en god salme at runde denne søndag af med. Den opsummerer evangeliet fint, fordi det jordiske festmåltid for alle, der vil være med, simpelthen afspejler Himlen. Alternativt kan vi foreslå ”Herre Gud, dit dyre navn og ære”. Den rækker tilbage til den gammeltestamentlige læsning om døden, der for altid overkommes af det kommende Gudsrige, som allerede er her. Desuden er også dén salme passende kort.