Fortsæt til hovedindholdet
3. søndag efter trinitatis
Musikvalg 3. s. e. trinitatis

Musikvalg

Forslag til præ- og postludier og diverse korsatser 

Overskriften på denne søndag er Guds omsorg – en omsorg, der giver kraft og styrke, og som er et fundament, der understøtter mennesket. Gud griber ind, handler og forandrer. Han bekymrer sig om mennesket, tager vare på det, og giver det en sikker grund, hvorpå livet kan leves, udspille sig og varieres – som i en chaconne. Udfordringen er, hvis man ønsker at spille en Passacaglia/Chaconne, at de ofte spiller længere end et præludium bør vare. 

Jeg foreslår derfor disse til præludium
1. Dietrich Buxtehude: ”Præludium, Fuga og Ciacona i C” (kun ciaconaen), Neue Ausgabe sämtklicher Orgelwerke, Bärenreiter
2. Louis Couperin: "Chaconne en sol mineur", Pièces de clavecin I+II, Heugel

Det er altid en langt sværere opgave at vælge frie stykker til præ- og postludier end at udvælge en orgelkoral. En orgelkoral vil altid knytte sig til salmens tekst, som man via teksten kan forbinde med gudstjenestens tema, og menigheden associerer nemt orgelkoralen til gudstjenestens tema ud fra dens titel. Når det er frie stykker, er det derimod en stemning, der skal formidles – her forsøgt skabt med valget af præludium. Kan man skabe associationer via musikkens udtryk, er det langt mere magtfuldt.

Postludium
Postludiet kan gribes an på to måder: enten ved – som anført i det tværfaglige notat – at sætte fokus på Guds prioritering eller at glæde sig over, at fåret og hyrden har fundet hinanden og blev ført sammen. 
Vælges det at fokusere på, at Gud altid prioriterer den, der er overladt til sig selv, er det en mulighed med baggrund i linjen ”I was lost, but found” at spille eller at lade koret/kirkesangeren synge ”Amazing Grace”. Hvis gudstjenesten ønskes sluttet med en glad stemning, kan følgende foreslås:

1. Matthias Weckmann: “Nun freut euch lieben Christen g’mein“, Complete Organ Works vol. 1, Schott, 2010
2. Henry Heron: “Trumpet voluntary in G”, Old English Organ Music for Manuals vol. IV, Oxford University Press

Korsatser
Børnekor og orgel/klaver
Carl-Bertil Agnestig/ H.A. Brorson. Arr. H.C. Magaard: ”En hyrde glemmer fåret ej” vers 1, Jubilemus 3, Edition Egtved. Første vers lægger sig lige op ad evangelieteksten.

SSA og orgel
Peter Møller/ Johannes Johansen: ”Kom og del din Herres glæde” vers 1+5, Cantorinus III, Edition Egtved
I evangelieteksten opfordres vi til at glæde os med ham over den omvendte synder og hende, der fandt sin drakme. Glæden skal deles.

SAB
Lasse Toft Eriksen/ Martin Luther: ”Nu fryde sig hver kristen mand”, 17 Luther-motetter, Mixtur, 2017
Begrundelsen for valget af denne korsats er den samme som ovenstående: Der er grund til glæde over, at én omvender sig, når der kaldes på en, der er faret vild i livet.

SATB 
J.S. Bach: ”Min sjæl, du Herren love” vers 3 eller 4, Kor-koraler ved Harald Vilstrup, Wilhelm Hansen, 1963. Hele salmen fortæller om Guds omsorg. I vers 3 træder omsorgen tydeligt frem, men vælger man i stedet at anvende fjerde vers, så træder glæden frem – ja, selv englene glæder sig (som i evangelieteksten).