Fortsæt til hovedindholdet
3. søndag i advent
Salmevalg 3. s. advent

Salmevalg

DDS 78 Blomstre som en rosengård

DDS 129 Julebudet til dem, der bygge

100S 820 Gå på lige flisegange

DDS 79 Stat op i gry, min Gud, stat op! 
(melodi: Alt, hvad som fuglevinger fik)

KSB 888 Korte dage i december

DDS 74 Vær velkommen, Herrens år

Vi er bevidste om, at salmerne i høj grad er valgt ud fra deres tekstnærhed, og at det for nogle menigheder vil være svært med to nye salmer, der endnu ikke er sunget ind. Ved at have to af de mest kendte adventssalmer med i højmessen, giver det for os at se overskud i menigheden til at skulle lære helt nye salmer i samme gudstjeneste. 
Vi indleder med DDS 78, som er skrevet ud fra dagens gammeltestamentlige tekst og er med til at sætte dagens tema. 
DDS 129 er valgt som kommentar til, at Johannes sidder i fængsel og er kommet i tvivl, og at ”evangeliet forkyndes for fattige”. 
820 i 100 salmer passer til dagens tema og er formuleret i et nutidigt, billedrigt dansk. 
DDS 79 viser igen fortrøstningen og glæden over forventningen om Herrens komme. 
Kirkesangbogens 888 er skrevet over dagens tekster i et ligefremt, nutidigt og smukt sprog. 
Og DDS 74 bruger vi her for sidste gang i adventstiden og lader den afslutte dagens højmesse.