Fortsæt til hovedindholdet
4. søndag efter trinitatis
Musikvalg 4. s. e. trinitatis

Musikvalg

Forslag til præ- og postludier og diverse korsatser 

Barmhjertighed er det altoverskyggende tema i hele trinitatistiden. Denne søndag peger meget direkte på begrebet.

At modtage og yde barmhjertighed rummer som de forrige søndage en storhed. Man kan vælge at fremlægge denne storhed, som den forekommer for eksempel i mange af Bachs orgelværker, men hvordan lyder barmhjertighed? I mine ører lyder barmhjertighed ikke som noget stort. Lyden af barmhjertighed er rund, harmonisk, fredfyldt og stille. At modtage eller give barmhjertighed kan være en lettelse og også noget man ikke kan tage for givet, den er imponerende på grund af sin virkning.

Præludium
1. Louis Nicolas Clerambault: “Trio” eller “Duo” fra “Suite du deuxieme ton”, Livre d’Orgue, Schott
2. Jesper Madsen: ”Nu sol i øst oprinder mild”, 21 orgelkoraler, Edition Egtved, 1993. Som indgangssalme har vi foreslået Nu sol i øst oprinder mild. Det er en salme, som ikke er kendt i alle kirker. Når gudstjenesten begynder med en forholdsvis ukendt melodi, må vi være pædagogiske og hjælpe menigheden til at synes, at den har de hørt før, ved at spille en orgelkoral over salmen som præludium.

Postludium
Forslagene til postludium lægger sig som præludiet i barmhjertighedssporet:

1. Felix Mendelssohn Bartholdy: ”Finale” fra ”Sonate VI” op.65, Orgelwerke, Edition Peters 
2. J.S. Bach: Jesus bleibet meine Freude (eventuelt med kor), Wilhelm Hansen, 1955

Korsatser
Børnekor/ kirkesanger
Birgitte A. Buur: ”Hvem elsker en Kain” vers 1+3, Lutherrosen – 17 salmer, Mixtur, 2016. Denne nye salme med tekst af Niels Johansen griber ligesom evangeliet fat i mennesket: ”og ved, at jeg ikke er bedre end dem, der for alvor går fejl”.
Som en kommentar til den gammeltestamentlige læsning kunne det overvejes om et børne- og ungdomskor skulle synge Leonards Cohens Hallelujah, Novello (SSA+klaver) med dansk tekst, da den fortæller om David, der udnyttede en fattig og tog hans eneste lam.

SSA og orgel
Harald Gullichsen: ”Vær barmhjertige”, Motetsamling til kirkeåret, Wilhelm Hansen. Teksten er klippet ud af evangeliet.

SATB
Merete Kuhlmann: ”Dommer over levende og døde” vers 3, Korbog 2, Mixtur, 2011. Salmen udfolder temaet om at dømme andre lidt mere: I modsætning til når mennesker dømmer, så rammer dommen dommerne, når Kristus dømmer, og de dømte tilgives.