Fortsæt til hovedindholdet
5. søndag efter påske
Salmevalg 5. s. e. påske

Salmevalg

DDS 724 Solen stråler over vang (Nyord)

DDS 218 Krist stod op af døde (Rung)

100S 836 Helligånd, tag mig ved hånden (Kuusisto)

DDS 289 Nu bede vi den Helligånd (førreformatorisk)

DDS 217 Min Jesus, lad mit hjerte få (Carl Nielsen)

DDS 337 Behold os, Herre, ved dit ord (Wittenberg)

Vi indleder gudstjenesten med en sommersalme af indlysende årsager. Ligesom vi nærer forventningens glæde i forhold til sommeren, venter vi også pinsen med glæde. 
Den gennemgående salme "Krist stod op af døde” synges igen på Rungs melodi – ligesom forrige søndag – på grund af dens stilfærdige tone. 
Den finske helligåndssalme fra forrige søndag gentages også, fordi den passer godt til tiden og for at få den sunget mere sikkert ind; bemærk, at det er udgaven med fem vers fra 2018-udgaven af 100 salmer.

Som nævnt under 4. søndag efter påske er “Nu bede vi den Helligånd” en central salme på denne dag, og den får derfor plads efter prædikenen. I evangelieteksten opfordrer Jesus os til at bede i hans navn, og det gør vi gennem denne salme.
”Behold os, Herre, ved dit ord” har vi med til sidst, fordi den knytter an til den gammeltestamentlige læsning om Jakobs kamp. Jakob kæmpede mod Gud, mens vi i søndagens sidste salme kæmper mod fjendtlige magter, men vores bøn er den samme som Jakobs: at blive velsignet og bevaret.