Fortsæt til hovedindholdet
6. søndag efter påske
Musikvalg 6. s. e. påske

Musikvalg

Forslag til en højmesse med brug af Tournemires L‘orgue mystique - med alternativt præ- og postludium samt vokalmusik for ligestemmigt og blandet kor

Til denne søndag foreslår vi at lade suite nr. 24 fra Charles Tournemires L‘orgue mystique være gennemgående orgelværk, de steder hvor man har instrumental mulighed for det. Vi giver dog også et forslag til musik for mindre orgler og for kor, hvis man ikke har lyst til eller mulighed for at lave Tournemire-søndag).

I 2020 fejredes 150-året for Tournemires fødsel. Han var elev af Cèsar Franck og lærer for blandt andre Olivier Messiaen, og begge dele kan høres i hans musik. Hans gigantiske værk L‘orgue mystique,, som han skrev i årene 1932-37, består af 51 fem-satsede suiter – tilsammen over 16 timers musik! Musikken er altovervejende meditativ og eftertænksom og føles helt rigtig til stemningen søndag inden pinse. 

Fra dette store værk har vi valgt suite nr. 24, som knytter sig til søndagen mellem Kristi himmelfart og pinse. Den har, som alle de øvrige suiter på nær én, fem satser, som tænkes spillet på udvalgte steder i gudstjenesten. 
Læs mere om baggrunden for denne fordeling i Flemming Chr. Hansens artikel om L’orgue Mystique (Orgelforum, 2010). 
Hent artiklen ”L´orgue Mystique i en dansk højmesse”.

Suiten har en overordnet stemning af besindighed, årvågenhed og bøn, som omtalt i dagens epistel. Dog bryder sidste sats ud i et næsten pinseligt glædeskaos, som danner en fin overgang til højtiden i næste uge.

Selv om vi ikke i folkekirken benytter de gregorianske melodier, som ligger til grund for Tournemires musik, giver det mening at bruge den i en dansk højmesse, fordi læsningerne og dagens tematik er den samme i både den katolske og evangelisk-lutherske kirke, så længe vi bevæger os i første tekstrække.

Instrumentalt
Charles Tournemire: Suite nr. 24 fra L‘orgue mystique (Heugel, 1931) – kan også downloades fra imslp.org

Præludium
“Prélude à l´Introït”

På 2. salmes plads
“Offertoire” 

Efter prædikenen
“Élévation”

Under nadveruddelingen
"Communion"

Postludium
“Postlude”

Som alternativ til Tournemires orgelmusik foreslås to milde danske orgelstykker af Lauridsen og Præstholm. Begge stykker har en omsorgsfuld og eftertænksom tone, som illustrerer den hjælp, vi beder Gud om i svære tider:

Præludium
Laurids Lauridsen: "Præludium i F-dur" fra 24 små præludier (Egtved X265)

Postludium
Christian Præstholm: “Stille er min sjæl til Gud”/”Herre, gør mit liv til bøn” (Christian Præstholm, CP008)

Vokalt

Kormusik for ligestemmigt kor
Bo Grønbech: "Vær stærk, min sjæl, i denne tid” (SA+orgel), Cantorinus 3 (Egtved FU74-0)
Teksten til Bo Grønbechs korsalme har udspring i evangeliets ord om forfølgelse og beder om Guds hjælp til at være stærk.

Kormusik for blandet kor
Rued Langgaard: "Giv din Helligånd i vore hjerter" (SSAT), 11 motetter (Egtved MKB002). 
Langgaards motet kan ses som før-pinse-musik, en musikalsk bøn om at få lov at få Helligånden i hjertet. Den peger dermed frem mod pinsen næste søndag.