Allehelgensdag
Tværfagligt notat allehelgensdag

Tværfagligt notat

Sven Verner Olsen og Jytte Seidelin Christensen

Skal dagens højmesse være en almindelig gudstjeneste, eller skal det være en mindegudstjeneste? Vi tager udgangspunkt i en mindegudstjeneste, hvor vi mindes sognets døde gennem navneoplæsning. Det præger dagen, både i prædiken, salme- og musikvalg. Vi drøftede dagens episteltekst med dens oplistning af Israels stammer og muligheden af at stoppe efter vers 12. Men netop den del, der kommer derefter, er vigtig for dagens helhed, og derfor valgte vi hele teksten. Præsten nævnte også muligheden for i stedet at benytte epistelteksten til anden tekstrække, men vi fastholder at benytte teksten fra første tekstrække, også fordi det er denne tekst, Brorson har skrevet sin salme ”Den store hvide flok” over, og den nytestamentlige tekst og salmeteksten, som ikke er helt enkle, kan således belyse hinanden.