Fortsæt til hovedindholdet
Juleaften
Holdet bag helligdagen 2

Holdet bag helligdagen

Læs mere om holdet, samarbejdet og processen 

Margrethe Thestrup Østergaard 

Uddannet organist og kantor fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Det sidste år af studietiden var hun organist i Vartov Kirke, hvor samarbejdet med teologen Jørgen Schultz blev en god ballast i det videre ansættelsesforløb.

Hun har været ansat i Vor Frue kirke, Kalundborg (1981-1998), hvor hun oprettede Vor Frue kirkes børnekor og tillige var leder af korskolen på Kalundborg Kommunale Musikskole. Med elitekoret KOR-U blev det til mange koncerter og rejser til udlandet i perioden 1987-1998.

Siden 1998 har hun været ansat ved Budolfi Kirke (Aalborg Domkirke) og Klosterkirken, hvor hun er fast leder og tilrettelægger af det musikalske arbejde med domkirkens kantori.

Margrethe Thestrup Østergaard var desuden med i udvalget vedrørende Tillæg til Den Danske Salmebog 1994 og efterfølgende melodisekretær for kommissionen for Den Danske Salmebog 2003.

Steffen Ringgaard Andresen 

er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 1991.

Han er sognepræst ved Vor Frue kirke, Københavns Domkirke og var i perioden 1992-2017 sognepræst i Rønnevang Sogn. Han var desuden provst for Høje Taastrup provsti, Helsingør stift fra 2004 til 2017 og formand for Helsingør Stifts udvalg for præsternes efteruddannelse i perioden 2007-2017.

Steffen Ringgaard Andresen er desuden tovholder for en prædikengruppe under Homiletisk Netværk i Vor Frue-Vesterbro Provsti.


 Om samarbejdet og processen

Vi sætter som ansatte ved domkirker pris på katedralgudstjenestens lidt større liturgiske og musikalske udtræk, men er også opmærksomme på, at gudstjenesten ikke kun skal forfølge et æstetisk mål, men også have relevans for det storbymenneske, der ikke er fortrolig med den klassiske gudstjeneste. 

Under arbejdet med helligdagene mellem juleaften og helligtrekongers søndag har vi ikke blot talt om nutidsmenneskets erfaringsverden, men også overvejet fordelingen af gamle og nye salmer og sat os for at inddrage nyere salmer fra Den danske Salmebog, Kirkesangbogen og 100 salmer. Vi valgte at spille og synge de nye salmer sammen, inden vi valgte dem. Det kan varmt anbefales; for først gennem sang afgiver de deres fulde betydning.

Vi indledte vore samtaler om de enkelte helligdage med at se på tekstudvalgene i bred forstand: kollekter, bibeltekster og de salmer, man normalt forbinder med dagen. I løbet af samtalerne noterede vi i stikord de overraskende mange og forskellige betydningsmæssige tråde, der kom ud af vore samtaler. Det førte til gode samtaler om forholdet mellem kunsten, musikken, teologien og formidlingen. Det er alt sammen forkyndelse. Men artikulationen forskellig.

Når trådene var redt ud, valgte vi at gå videre med én eller højst to af dem (der blev til ’Noget om…’ i de homiletiske overvejelser) og forsøgte derved at lægge farve, stemning og sammenhæng ind over dagen. 

Efter disse indledende overvejelser valgte vi salmer i fællesskab. Herefter gik vi hver for sig for at finde egnet musik og for at arbejde med homiletiske overvejelser.