Fortsæt til hovedindholdet
Midfaste søndag
Holdet bag helligdagen 5

Holdet bag helligdagen

Bidragyderne, samarbejdet og processen

Jakob Lundbak

Uddannet saxofonist fra Rytmisk Musikkonservatorium 2011 samt Conservatorium van Amsterdam 2013. Siden eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole i 2016. Organist- og korleder-ansættelser ved Nygaardskirken (2013-2015), Brøndby Strand Kirke (2015-2018) og fra 2018 Himmelev og Trekroner Kirker. Har sideløbende en karriere som saxofonist på freelance-basis. Beskæftiger sig meget med børnekorarbejde og har stort fokus på, hvordan korene kan integreres i kirkens øvrige liv.

Vibeke Houmøller Kristensen

Uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet 1992. Ansættelser som sognepræst ved Risskov Kirke i Aarhus, Bistrup Kirke i Birkerød, Vestervang Kirke i Viborg og siden 2008 i Skt. Lukas Kirke i Aarhus. 
Har gennem alle årene været særligt optaget af det liturgiske arbejde både i forhold til højmesserne og i forhold til mange andre typer af gudstjenester. 
Har siden 2016 været ”salmebedømmer” for salmer.dk.


Om samarbejdet og processen 

Samarbejdet har taget udgangspunkt i en fælles forholden sig til den givne helligdags egen karakter og de tilknyttede bibeltekster. Vi har læst teksterne højt og brugt tid på at finde et tema – en stemning – en udvikling, der kunne binde musik og ord sammen gennem hele gudstjenesten. Vores erfaring er, at vores to fagligheder særligt har kunnet mødes i det æstetiske felt.
Ud fra dette er vi så begyndt at kigge på salmer. Det har været vigtigt i vores endelige valg af salmer, at det musikalske udtryk og det tekstlige indhold såvel som placeringen i gudstjenesten har givet et forløb, der understøttede den valgte tematik.
Forslag til musik og den homiletiske refleksion har vi hver især lavet udkast til ud fra vores respektive faglige kompetencer, men gennemarbejdet det sammen, så der er kommet en helhed ud af hele bidraget.
Det har været meget berigende på denne måde at tage livtag med hele gudstjenesten på tværs af de to faggrupper. Vi har gensidigt kunne inspirere hinanden og er kommet dybere ned og bredere ud, end vi kunne have gjort på egen hånd.