Fortsæt til hovedindholdet
Palmesøndag
Musikvalg palmesøndag

Musikvalg

Forslag til vokal- og instrumentalmusik 

Vokalt
Blandet kor 
Gerne som introitus eller interludium: Merete Kuhlmann: Bryd ud i jubel, Zions datter (SATB) fra Merete Kuhlmann: Korbog 1, Forlaget Mixtur 2011

Ligestemmigt kor
Inge Duelund Nielsen og Jørgen Graven Nielsen: ”Indtoget i Jerusalem” i Fire påskeviser: fire enkle satser til påske for ligestemmigt kor og orgel/klaver (A Tempo, 2003)

Instrumentalt
Præludium
Bo Grønbech: ”Procession” i Otte små præludier for orgel (Forlaget Mixtur, 2016)

Postludium
Max Reger: ”Ach bleib mit deiner Gnade” – samme melodi som ”Se, hvor nu Jesus træder” – i 30 kleine Choralvorspiele, opus 135a (Edition Peters)

I gudstjenestens begyndelse forsøger vi at ramme et moderne, festligt tonesprog. Vi begynder med Grønbechs Procession, der med sin marcherende karakter lægger sig fint op ad Jesu indtog og ”Gør døren høj”. Samtidig er den ikke svulstig eller pompøs, men rummer snarere en præcis, afmålt jubel.

Det samme kan måske siges om Merete Kuhlmanns kraftfulde, korte sats, der understreger feststemningen uden dog at overdrive. Koret får her mulighed for at synge i et moderne, komplekst harmonisk univers, men samtidig er satsen så pædagogisk bygget op, at den er overraskende let at synge, også for amatørkor.

Lider man, som mange amatørkor, af herremangel, har satsen i øvrigt den fordel, at herrerne får lov at følges et langt stykke ad vejen.

Satsen bygger direkte på dagens gammeltestamentlige læsning og kan derfor med fordel placeres tidligt i gudstjenesten – lige efter præludiet eller efter første læsning.

Mange steder har man børne- eller familiegudstjeneste palmesøndag. Derfor har vi også foreslået en børnekorsats, som beskriver hele indtoget i Jerusalem – fra æselføllets perspektiv.

Med postludiet gentager vi melodien til ”Se, hvor nu Jesus træder”, der nok er dén salme, der forbindes tydeligst med palmesøndag samtidig med, at orgelkoralens romantiske karakter lægger sig tæt op ad Berggreens melodi til sidste salme, ”Du, Herre Krist”.