Fortsæt til hovedindholdet
Seksagesima
Kollekter seksagesima

Kollekter

Elof Westergaards kollekt i Gudstjenestens Bønner I (s. 212) spiller på muligheden for, at vi hver især rummer alle jordbundsforhold i hjertet. 
Kirsten Jørgensens slutning peger tillige frem mod fastetid og påske (Gudstjenestens bønner I, s 53) - den kan eventuelt bruges som udgangskollekt. 

Gudstjenestens bønner I (Aros, 2012) rummer to indgangskollekter til hver søndag, samt udgangskollekter til brug for en længere periode i kirkeåret f.eks. fastetiden. I stedet for at bruge udgangskollekterne i hele perioden, kan man veksle mellem indgangskollekterne, så den ene bruges til indgang og den anden til udgang. Dette fremmer en mere specifik opsamling af den pågældende søndags tema.