Fortsæt til hovedindholdet
Sidste søndag i kirkeåret
Musikvalg s. s. i kirkeåret

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium i to sværhedsgrader samt motet for ligestemmigt og blandet kor

Præludium I
Thorvald Aagaard: Nr. 25. Lento, marcato. 25 præludier – til gudstjenesten. Wilhelm Hansen No 3198

Postludium I
Knud Refer: "Dybt hælder året i sin gang" (Min Jesus, lad mit hjerte få). 16 choralbearbejdelser, Accord, 1998

Præludium II
Peter Elkjær Petersen: "Siseby-orgel-præludium nr. 1", Tre Siseby-orgel-præludier, Egtved, 1996

Postludium II
Edvard Grieg: " Guds søn har gjort mig fri". Fire salmer, opus 74. Transcription for Organ by Viggo Kanding. Engstrøm & Sødring, 1985

Motet for ligestemmigt kor
Otto Mortensen, arr. Jane Laut: ”Jeg kender et land”, DDS 561 vers 9-11. Satsen kan hentes her. 

Svend S. Schultz: ”Kom, lad os juble for Herren”. Sl. 95 vers 1,2. FUK 12, Musikhøjskolens Forlag, 1973

Motet for blandet kor
Jeg kender et land. DDS nr. 561 vers 9-11. Otto Mortensen. 7 korsange med tekster af N.F.S. Grundtvig. Folke- og Skolemusik, Wilhelm Hansen, 1983

Begrundelse for musikvalg
Aagaards præludium står i d-mol, er alvorligt. Det skal spilles lento, marcato, det vil sige langsomt og med eftertryk. Ligesom når et vægtigt og vigtigt budskab skal indprentes. Det alvorlige korresponderer med Matthæustekstens domstale. Stykket er i ABA-form. Den cykliske form kunne godt henvise til årets rundgang.

Refers bearbejdelse over ”Dybt hælder året” kompenserer for, at denne salme ikke er med på dagens salmetavle. Vi får den alligevel!

Elkjærs præludium er ligeledes i ABA-form, og vemodigt i sit udtryk. Året er brugt, og vi kan ikke gøre noget om.

Grieg jubler med Brorson: ”Guds Søn har gjort mig fri”. Nu kan et nyt nådeår begynde! Jf. "November går tungt gennem byen" vers 7: "Jeg tror at der bag ved november / skal rejse sig dage med sang / befriet som glæden der griber / dit nådeår – endnu engang.

Schultz' udsættelse af Davids salme knytter til ved dagens lektie, hvor Herren befaler os at juble og frydes.