Fortsæt til hovedindholdet
Store bededag
Kollekt store bededag

Kollekt

Holger Lissners kollekt A til bededag fra Kollekter og Bønner (Eksistensen, 2009/2019).

En enkel bøn, som både rummer syndsbekendelsen og Guds tilgivelse. Det gør alterbogens to kollekter ret beset også, men Veit Dietrichs kollekt er som det første forslag meget indholdsmættet og kan på godt og ondt virke teologisk tung. Missale-kollekten er som det andet til gengæld meget kortfattet. Begge bliver meget i teologiens sprog. Det kan have sine fortrin, men Lissners kollekt er foretrukket hér, da den både rummer de teologiske kernepunkter og fine billeder, men kan tygge videre på.