Fortsæt til hovedindholdet
Trinitatis søndag
Salmevalg trinitatis

Salmevalg

DDS 403 Denne er dagen

DDS 435 Aleneste Gud i Himmerig

DDS 582 At tro er at komme

DDS 376 Lyksalig det folk, som har øre for klang

DDS 677 Nu glæd dig i Herren, mit hjerte

DDS 11 Nu takker alle Gud

I nogle af de centrale salmer stiller vi skarpt på det mere personlige perspektiv: Hvad betyder det at blive mødt af Guds storhed? ”At tro er at kommeer et eksempel på denne vinkel. I troen kommer vi til det/den, der er større end os selv. Og i nadversalmen ”Nu glæd dig i Herren, mit hjerte” tematiseres troen på det utrolige: Hvad stiller vi op, når det hele bliver lidt for ufatteligt? Også ”Lyksalig det folk, som har øre for klang” forkynder fred og ’lyksalighed’ til det støv, dvs. det menneske, som oplives af Guds ånd – til hvem, der ”tale med ham (Jesus) som sin næste”.

Samtidig kan det være befriende blot at takke og lovsynge den Gud, som vitterligt er så meget større, end vi er. Det er med nogle gedigne klassikere som ”Denne er dagen” og ”Aleneste Gud i himmerig”. Klassikere, fordi de bygger på ældgamle forlæg, hhv. Sl 118 og værker fra det 2. århundrede. ”Denne er dagen” samler godt op på højtidsårets afslutning; altså den del af kirkeåret, hvor de kirkelige højtider falder. Og i ”Aleneste Gud i himmerig” synger vi sammen med hele kirkens historie med på det klassiske messeled, Glora, lovsangen til den treenige Gud, som har svaret på vores bønner. 

En enkel og folkekær afslutningssalme runder festdagen af med en passende lovprisning af den treenige Gud: ”Gud Fader med Guds Søn / og Helligånd tillige / ske tak og lov og pris / i høje himmerige”.