Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken i tal
Sognerapporter

Sognerapporter

Sognerapporterne er udviklet som redskab til at give et overblik over tal på sogneniveau. I sognerapporterne kan man f.eks. finde information om befolkningens tilknytning til folkekirken, hvordan sognets befolkning fordeler sig på bl.a. alder og herkomst og udviklingen i antallet af kirkelige handlinger i sognet.

Sognerapporterne findes ved at søge på enten sognenavn eller -kode i nedenstående søgefelt, og derefter klikke på "link". Derved downloades en pdf-rapport for det valgte sogn.

Ved spørgsmål til sognerapporterne kan der rettes henvendelse til folkekirkenital@km.dk