Fortsæt til hovedindholdet
Kirke med ældre og demensramte
Demensvenlig kirke

Demensvenlig kirke

Som demensvenlig kirke sender man et signal om, at der er plads i kirken til mennesker med demens.

Foto: Sille Arendt

Alzheimerforeningen har siden 2015 uddannet demensvenner for at øge forståelsen for livet med demens og udbygge kendskabet til, hvordan man kan give en hjælpende hånd, når man møder en demensramt. 

Demensvenligt Danmark sætter fokus på at udbygge kendskabet til demens og gøre det lettere for demensramte at færdes i det omkringliggende samfund.

Det er muligt at blive en demensvenlig virksomhed, og dette gælder også for kirken. Når kirken bliver certificeret som demensvenlig, sender vi et signal om, at der også er plads i kirken til mennesker med demens.

Introduktion ved sognepræst Anne Bundgaard Hansen, Aalborg Stift

Bemærk, at alle cookies på hjemmesiden skal accepteres for at få adgang til at se videoen, der er publiceret på YouTube.


Teologiske overvejelser

En del af Folkekirkens DNA er diakonien. Vi ønsker, at der er plads til alle mennesker, og i diakonien er det sårbare menneske i centrum - mennesket, som i en eller anden grad er afhængig af andre. Når vi ser på folkekirkens opgaver og den udvikling, der har været over de sidste 20-30 år, er der i stigende grad opmærksomhed på at byde ind til fællesskab og udøve diakonal omsorg til alle aldre i mange situationer.

Det er ikke et nyt fænomen, at der fx afvikles gudstjenester med særlig fokus på demensramte, og at der er fokus på, hvordan vi bedst møder de mennesker, der er ramt på deres muligheder for at tolke og forstå deres omverden. På den måde kan man sige, at folkekirken allerede er en del af 'Demensvenligt Danmark.

Ved at certificere en kirke som demensvenlig kan man sikre kendskabet hos personale og frivillige til de enkle råd om, hvorledes man som enkeltperson møder den demensramte. Samtidig sendes det et signal til det omkringliggende samfund, at vi i folkekirken har et fællesskab, hvor der plads til alle.


Hvordan bliver man demensvenlig kirke?

Formålet med demenscertificering af kirken er 

 • at sende et signal til det omkringliggende samfund om, at folkekirken er et åbent og rummeligt fællesskab.
 • at hjælpe pårørende til at være trygge ved at deltage i gudstjenester og sogneaktiviteter sammen med deres demensramte.
 • at sikre et grundlæggende kendskab til demens hos personale og frivillige, der er involveret i gudstjenester og aktiviteter, hvor demensramte deltager og få afdækket eventuel utryghed.
 • at lægge op til en løbende dialog om, hvorledes vi møder den demensramte og deres pårørende, når de træder ind i kirken.

Hvad skal der til for at blive demensvenlig kirke?
Personale og frivillige undervises i en time af en demensven-instruktør. Når de har modtaget undervisningen, siger de aktivt ja til at være demensvenner, og får overrakt demensvennålen. Mindst halvdelen af det ansatte personale ved kirken skal deltage for, at kirken kan blive certificeret som demensvenlig kirke.

Hvordan kan det gribes det an?

 • Kontakt provsten for at høre om der er opbakning til projektet.
 • Drøft med menighedsrådet om dette giver mening i jeres sammenhæng.
 • Kontakt den lokale demenskonsulent i kommunen, og indhent viden om, hvem der lokalt er demensven-instruktør.
 • Kontakt demensven-instruktøren og aftal mulige tidspunkt for instruktion.
 • Send indbydelse til personale, frivillige og repræsentanter fra menighedsrådet.
 • Det er også muligt selv at stå for undervisningen - se Alzheimerforeningens hjemmeside.

Overvejelser før undervisningen

 • Hvilke aktiviteter har vi i sognet, hvor vi har en formodning om at møde demensramte?
 • Hvilke medarbejdere er relevante at indbyde til undervisningen?
 • Hvilke frivillige er i berøring med demensramte?
 • Hvilke medlemmer af menighedsrådet kan deltage, så de også inddrages i, hvad det vil sige, at kirken er demensvenlig.

Opfølgning
Efterfølgende modtager kirken et certifikat, som placeres et sted, hvor det kan sende et signal om, at her er vi bevidste om, hvordan vi kan tage imod et demensramt menneske fx i våbenhuset.

Fortæl gerne i sogneblad, på sociale medier og evt. til den lokale avis, at I nu er en demensvenlig kirke, så informationen når ud til det omkringliggende samfund.

Vær løbende opmærksom på at nyt personale og nye frivillige får mulighed for at deltage i demensveninstruktionen.


Demensnålen

Det lilla hjerte med ordet 'demensven' er udtryk for, at her er en person, der ønsker at give den hånd, som den demensramte har brug for og har modtaget grundlæggende undervisning i, hvad demens handler om.


Af sognepræst Anne Bundgaard Hansen, Aalborg Stift


Indhold

 • Teologiske overvejelser
 • Hvordan bliver man demensvenlig kirke?
 • Demensnålen