fkuv.dk
Kursusprogram

Teologi og menneskerettigheder

Alene titlen på konferencen vil kunne få nogle teologer op i det røde felt, medens andre ser denne sammenstilling som en ”selvfølgelig selvfølgelighed”. Vi vil derfor spørge efter, hvad der er på spil i forholdet mellem teologi og menneskerettigheder. Hvor sidder tændsatsen i denne sammenstilling? Og hvordan kan teologi og menneskerettigheder bringes i konstruktiv samspil med det omgivende samfund. 
Uddybende kursusbeskrivelse:
Drøftelsen skal altså ikke reduceres til en intern teologisk diskussion, men have et åbent samfundsperspektiv. Men også her står begrebet menneskerettigheder ikke uimodsagt. For hvordan overhovedet tale om rettigheder i dag – med reference til noget universelt – uden at blive beskyldt for intolerance? Velkommen til 3 dage med fælles overvejelser og drøftelser om menneskerettighedernes betydning anno 2021 – herunder deres betydning for forholdet mellem religion og kultur, kristendom og samfund. 
Af programmet:
Prof.em., dr.theol. Svend Andersen, Afd. for Teologi, AU:
Why does theology truggle with the concept of (human) rights?

Professor Heiner Bielefeldt, Erlangen Universitet:
Why do human rights have problems with certain religious dogma?

Seniorforsker, ph.d. Steven L.B. Jensen, Institut for menneskerettigheder (IMR):
Menneskerettigheder – hvor kommer de fra? Opgør med myten om Vesten som grundlægger af menneskerettighederne.

Executive Secretary for Human Rights at the Conference of European Churches (CEC), Dr. Elizabeta Kitanovic, Brussels:
Freedom of Faith and Religion in an international perspective.

Senior researcher, Ph.D. Eva Marie Lassen The Danish Institute for Human Rights (IMR):
Religion, thoughts of rights  and debate about values in a Danish context.

Morten Kjærum:
Menneskerettighedernes bidrag og begrænsninger ift. demokrati (herunder menneskerettigheder som magtkritik).

Hans Vium Mikkelsen:
Hannah Arendt som inspiration i krydsfeltet mellem rettigheder og frihed.

Prof.em., dr.jur., tidligere dommer ved FN's internationale krigsforbryderdomstol for Det tidligere Jugoslavien, ICTY, Frederik Harhoff:
Erfaringer fra Jugoslavien-domstolen – spændt ud mellem idealisme, religion og realisme.

Lektor, ph.d. Lars Albinus, Afd. for Religionsvidenskab, AU:
Sekularisering og ny-religiøsitet – Habermas revisited. Hvordan fastholde en universel reference uden at blive beskyldt for intolerance?

Dato:10. november - 12. november 2021
Kursusleder:Rektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen og Direktør ved Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder Morten Kjærum
Målgruppe:Præster og Andre interesserede
Ansøgningsfrist:10. august 2021
Pris:For andre end præster 3.070,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 77/21 - 2411