Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Teologi og menneskerettigheder

Præsident Biden taler om det, fodboldspillerne sætter det på trøjen, EU strammer reglerne – menneskerettighederne har fået et nyt momentum. I Danmark aktualiseres spørgsmålet om menneskerettigheder lige nu i forholdet til regeringens afvisning af at hente danske statsborgere i syriske flygtningelejre hjem og kravet om at syriske flygtninge skal sendes tilbage til Damaskus, når deres opholdstilladelse udløber.  Der henvises fra alle fløje i debatten til love og konventioner, samt etiske overvejelser og gældende praksis.

Debatten er ikke uden teologiske implikationer. Løgstrups fremhævelse af den etiske fordring, hvori det anføres, at ”den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets livs i sin hånd” er vigtig i denne sammenhæng. Løgstrup selv begrænser dog samtidig denne radikale fordring til alene at angå de konkrete relationer – for ellers vil man i henhold til ham forveksle kravet om at udøve barmhjertighed med offentlig lovgivning. Kristendommens budskab om næstekærlighed stilles her over for det politiske ønske om at skabe et frit, åbent og retfærdigt samfund.

Uddybende kursusbeskrivelse:
For nogle er forholdet mellem kristendom og menneskerettigheder uproblematisk, da de anser menneskerettighederne for at være udtryk for at være kristendom i praksis. Her er fokus på det enkelte menneskes værdighed, frihed og lighed. For andre er menneskerettighederne udtryk for en sammenblanding af det religiøse og det politiske, som hviler på en fejlagtig tro på det gode i mennesket.

Vi vil på konferencen undersøge forholdet mellem teologi, religion og menneskerettigheder. Hvor er der sammenhæng og hvor er der forskel? Hvor sidder tændsatsen? Hvordan kan teologi og menneskerettigheder bringes i konstruktivt samspil med det omgivende samfund? Diskussionen vil tage udgangspunkt i et åbent samfundsperspektiv med fælles overvejelser og drøftelser om menneskerettighedernes betydning anno 2021 – herunder deres betydning for forholdet mellem religion og kultur, kristendom og samfund.

Af programmet:
Prof.em., dr.theol. Svend Andersen, Afd. for Teologi, AU:
Why does theology truggle with the concept of (human) rights?

Professor Heiner Bielefeldt, Erlangen Universitet:
Why do human rights have problems with certain religious dogma?

Seniorforsker, ph.d. Steven L.B. Jensen, Institut for menneskerettigheder (IMR):
Menneskerettigheder – hvor kommer de fra? Opgør med myten om Vesten som grundlægger af menneskerettighederne.

Executive Secretary for Human Rights at the Conference of European Churches (CEC), Dr. Elizabeta Kitanovic, Brussels:
Freedom of Faith and Religion in an international perspective.

Senior researcher, Ph.D. Eva Marie Lassen The Danish Institute for Human Rights (IMR):
Religion, thoughts of rights  and debate about values in a Danish context.

Morten Kjærum:
Menneskerettighedernes bidrag og begrænsninger ift. demokrati (herunder menneskerettigheder som magtkritik).

Hans Vium Mikkelsen:
Hannah Arendt som inspiration i krydsfeltet mellem rettigheder og frihed.

Prof.em., dr.jur., tidligere dommer ved FN's internationale krigsforbryderdomstol for Det tidligere Jugoslavien, ICTY, Frederik Harhoff:
Erfaringer fra Jugoslavien-domstolen – spændt ud mellem idealisme, religion og realisme.

Lektor, ph.d. Lars Albinus, Afd. for Religionsvidenskab, AU:
Sekularisering og ny-religiøsitet – Habermas revisited. Hvordan fastholde en universel reference uden at blive beskyldt for intolerance?

Dato:10. november - 12. november 2021
Kursusleder:Lektor, ph.d. Hans Vium Mikkelsen og Direktør ved Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder Morten Kjærum
Målgruppe:Præster og Andre interesserede
Pris:For andre end præster 3.070,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 77/21 - 2411
Ansøgningsfristen er udløbet