fkuv.dk
Kursusprogram

Teologien i mine prædikener

Hvilken kristendomsforståelse træder tydeligst frem i mine prædikener? Hvad indeholder den i grunden? Gør jeg noget andet gældende, end jeg regner med? Og er min teologi måske ved at være saneringsmoden? Det er nogle af de spørgsmål, som dette kursus forsøger at hjælpe med at besvare.


Uddybende kursusbeskrivelse
Kurset giver redskaber til at kalde nogle centrale og bærende lag frem i egne prædikener. Kurset handler ikke om at bedømme egen eller andres teologi eller prædikenpraksis. Det drejer sig om at komme i et bevidst professionsfagligt forhold til ens egne prædikener.

Kursisterne lærer at analysere egne prædikener ved hjælp af de metoder, som John S. McClure præsenterer i sin bog The Four Codes of Preaching. Prædikanter får ved hjælp af McClure blik for deres måde at bruge de bibelske tekster på i prædiken, forholdet mellem sprogbrug og meningsproduktion, den operationelle teologi samt den rolle, som kulturen spiller.

Kursisterne skal inden kurset have købt (og gerne skrålæst) John S. McClure, The Four Codes of Preaching. Rhetorical Strategies, Westminster John Knox Press 2003. Bogen vil blive gennemgået på kurset og dens analyseredskaber vil blive anvendt.

Kursisterne bedes også medbringe (i print) en hel årgang højmesseprædikener fra 1. søndag i advent til Sidste søndag i kirkeåret. Hvilket år og dermed hvilken tekstrække er underordnet. De søndage, hvor man grundet ferie eller andet ikke prædikede, skal man ikke medbringe andre prædikener til. Det afgørende er, at man har en god stak af sine gamle prædikener med. Der må ikke medbringes prædikener fra Coronatiden. De andre kursister skal hverken høre eller læse dem. Man sidder med sine egne prædikener og analyserer dem efter McClures system. Medbring endvidere mindst fire forskellige farveblyanter eller overstregningspenne til brug for analyserne.

Undervisningen skifter mellem gennemgange af McClures bog med den hensigt, at kursisterne skal kunne mestre hans metoder og selvstændigt analysearbejde.

Bemærk at der er tale om et eksternat-kursus ved FUV i Aarhus.
Ved eksternatkurser sørger kursisterne selv for evt. indkvartering, morgenmad alle dage og aftensmad mandag til onsdag. Der vil blive serveret kaffe og brød første formiddag, frokost hver dag, aftensmad torsdag og kaffe og sødt/frugt i løbet af dagene.
Herudover afvikles kurset efter de samme retningslinjer som ved et internatkursus. Det vil sige, at deltagerne forpligter sig til at deltage i hele kurset og kursusdagen i fuld udstrækning og ikke påtager sig eller pålægges pastorale opgaver, mens kurset forløber.
Dato:31. januar - 4. februar 2022
Kursusleder:Lektor, ph.d. Kjeld Slot Nielsen
Målgruppe:Præster
Ansøgningsfrist:10. december 2021
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV Aarhus, Skt. Markus Kirkeplads 1,1, 8000 Aarhus C
Kursus-id:K. 09/22 - 2481