Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Digital sjælesorg (Aarhus)

I den digitale tidsalder, hvor vi ofte erstatter det personlige møde mellem mennesker med virtuelle møder, hvor vi bruger de digitale platforme som middel til kontakt med omverdenen, kræves der nye måder at kommunikere på både teknologisk og mentalt. På kurset vil sjælesorgen i det digitale rum blive belyst gennem viden og erfaringer på området fra bl.a. Folkekirkens digitale indgang til sjælesorgen og fra den svenske kirkes tilsvarende tilbud samt kommunikation på de sociale medier.

NB: Bemærk at dette er et eksternat-kursus i FUV's lokaler i Aarhus!
Angående formen ved eksternat-kursus:
Man sørger selv for evt. indkvartering og aftensmad. Der vil blive serveret frokost begge dage, samt kaffe og sødt/frugt i løbet af dagene.

Herudover afvikles kurset efter de samme retningslinjer som ved et normalt internatskursus i Løgumkloster. Det vil sige, at deltagerne forpligter sig til at deltage i hele kurset og kursusdagen i fuld udstrækning og ikke påtager sig eller pålægges tjenstlige opgaver, mens kurset forløber.
Uddybende kursusbeskrivelse:
I den traditionelle sjælesorgssamtale, hvor præst og konfident mødes ansigt til ansigt, kan vi se hinanden i øjnene, og ud over det verbale sprog har vi mimik, kropssprog og intonation til rådighed, når vi kommunikerer med hinanden. Det betyder, at vi kan understøtte, bekræfte og krydre vores budskab gennem nonverbal kommunikation med smil, tårer, lyde, blikke og gestik.

Til sjælesorgssamtalen i det digitale rum, på mail, på sms, på de sociale medier og i det anonyme chatrum, hvor vi ofte kun har ordene at gøre godt med, må vi som sjælesørgere bruge andre kommunikative greb for at kompensere for fraværet af det nonverbale sprog. Vi kan ikke umiddelbart transformere den fysiske kommunikationsform ind i det digitale rum. Vi må aflære tillærte afkodninger og de sædvanlige sproglige manøvrer og lære at opøve nye kommunikative færdigheder og koder inden for digital chatkommunikation.

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem teori, empiri og praksis med konkret træning af kommunikation på de sociale medier.

Af programmet:
Pernille Hornum:
1. Velkomst og introduktion.
2. Folkekirkens digitale chat Sjælesorg.nu.

Ole Raakjær, Sogne –og hospicepræst:
Sjælesorgen overordnet.

Nina Sagovinter, ledende præst i Sverige:
Oplæg om digital sjælesorg i Sverige.

Kommunikationsekspert Katrine Thielke:
1. Den svære digitale kommunikation.
2. Workshop: Træn metoden på rigtige eksempler.
3. Sjælesørgerens digitale profil.

Dato:21. marts - 22. marts 2023
Kursusleder:Pernille Hornum
Målgruppe:Præster
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV Aarhus, Skt. Markus Kirkeplads 1,1, 8000 Aarhus C
Kursus-id:K. 27/23 - 2699
Ansøgningsfristen er udløbet