fkuv.dk
Kursusprogram

Seminar: Den tværfaglige relation mellem læger og præster

Nedenfor finder du et program til et seminar på SDU campus. Seminaret er det første af de kommende 3 års halvårlige seminarer og internatkurser, der vil berøre fælles interessepunkter indenfor eksistentiel og åndelige omsorg mellem læger og præster. Det konkrete udgangspunkt er et udviklings- og forskningsprojekt i Kolding mellem almen praksis og sognepræster.

Som læger og præster oplever vi mennesker på nært hold når deres tilværelse ramler, fx i forbindelse med sygdom eller ulykke. Især i forbindelse med livskriser kastes mennesker ud i eksistentielle overvejelser og de kommer ofte til lægen og præsten med deres spørgsmål, frustration og sorg. For begge fag rummer det en udfordring.

Dette seminar - og de næste 3 års seminarer og kurser - bygger på den antagelse, at de to fag har et potentiale for et bedre samarbejde.

Seminaret er arrangeret i samarbejde mellem Forskningsgruppen for eksistentiel og åndelig omsorg, Almen Praksis, Syddansk Universitet (SDU) og Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter (FUV). Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Pris for deltagelse (inkl. frokost og kaffe): 1.000 kr.
For sognepræsters vedkommende dækkes seminarudgiften af FUV.
For almen praktiserende læger: seminaret er refusions godkendt af PLO-E.

Du er meget velkommen til at slutte dagen i festligt lag med aftensmad.
Pris for deltagelse ved aftensmad i SDUs restaurant: 300 kr.
Vi håber at du som deltager vil være med til at drøfte emner relateret til formiddagens indlæg.
Det vil ske i form af fokusgruppe interviews fra 13.15-14.00.

Du kan tilmelde dig aftensmad (betaling på stedet) og deltagelse i fokusgruppe-interviews her: 
sasm@km.dk


Kl. 9.00-10.00: Velkomst og morgensang. Indledende oplæg:

  • Hvad kan sognepræsten få ud af at samarbejde med den praktiserende læge? Lone Vesterdal, sognepræst, forfatter og tilknyttet forskningsgruppen
     
  • Hvad kan den praktiserende læge få ud af at samarbejde med sognepræsten? Inger Uldall Juhl, praktiserende læge, forfatter og tilknyttet forskningsgruppen
     
  • Er der evidens for, at det faktisk hjælper patienten, at vi yder eksistentiel og åndelig omsorg? Og hvad kan det betyde for patienten, at den praktiserende læge samarbejder med sognepræsten? Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg, SDU

Kl. 10.00-10.15: Pause 

Kl. 10.15-12.00: Which Spirituality? Depth and breadth of human spiritual experience.
Forelæsning ved John Swinton, professor, Institute of Divinity and Religious Studies,

University of Aberdeen, Skotland. 

Kl. 11.00-11.15: Kaffepause

Kl. 12.00-12.15: Orientering om forskningsprojektet Eksistentiel og åndelig omsorg i Almen Praksis, Karsten Thomsen, præst & ph.d.-stud., og Ricko D. Nissen, antropolog og seniorforsker, ph.d., SDU

Kl. 12.15-13.15: Frokost 

Kl. 13.15-14.00: Mulighed for at kunne bidrage i forskningsprojektet

Kl. 14.00-14.15: Pause

Kl. 14.15-15.15: Spiritual care in General Practice: Developments and experiences on the collaboration between priests / GPs in Scotland. John Swinton

Kl. 15.15-15.30: Kaffepause

Kl. 15.30-16.15: Plenumdrøftelse ved professor John Swinton og professor Niels Christian Hvidt. 

Kl. 16.15-17.15: Højskolesangbog og drinks, mulighed for networking

Kl. 17.30-19.00: Middag på Restaurant Campus (husk tilmelding. Middagen er for egen regning)

 

 

Dato:19. september 2022
Kursusleder:Sogne- og hospitalspræst Karsten Flemming Thomsen
Målgruppe:Præster og Andre interesserede
Ansøgningsfrist:1. september 2022
Pris:For andre end præster 1.000,00 kr.<br>
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:SDU Campus Odense - lok. 100 – konferencesal
Kursus-id:K. 60b/22 - 2740