Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kursusprogram

Uddannelse i bibelsk sjælesorg - Modul 1

Lær at facilitere samtaler om tro, tab og traumer. Samtaleteknikker og indhold er forskningsbaseret. Mere end 240.000 mennesker har deltaget i en gruppe globalt. Forskning underbygger, at bibelsk sjælesorg giver færre traumesymptomer og får deltagere til at cope bedre med deres traumer.

Metoden bibelsk sjælesorg er enkel. Uddannelse for teologer og andre med kendskab til kristendommen og Bibelen (fx med erfaring som sorggruppeleder).

Bemærk at der er tale om et eksternat-kursus i Folkekirkens Hus i Aalborg!

Overnatning: Er op til den enkelte kursusdeltager – præster kan evt. ansøge sogn, provsti eller stift.


I samarbejde mellem FUV, Center for tro, tab og traumer og Ålborg Stift tilbydes uddannelse af præster sammen med lægfolk. Kommende facilitatorer forholder sig til egne tab og trænes i at facilitere grupper. Det anbefales, at man finder en at arbejde sammen med.

Tab har mange former, men tabet er altid personligt. Når et menneske rammes på livet, vil eksistentielle og religiøse spørgsmål ofte melde sig. Bibelsk sjælesorg har et enkelt sprog og klare ideer. Metoden praktiseres i små grupper, der ledes af erfarne facilitatorer. Center for tro, tab og traumer er specialiseret i at uddanne facilitatorer til at anvende bibelsk sjælesorg i praksis lokalt. Metoden er velafprøvet og udviklet igennem mere end 20 år globalt. Oprindeligt blev den udviklet for at hjælpe krigsofre, internt fordrevne og flygtninge.

Bibelen står centralt i metoden, når der reflekteres over skyld, skam, vrede, tilgivelse og forsoning. Deltagerne spejler deres liv i lyset af de bibelske tekster. Samtidig gives der indblik i sorgreaktioner og cases. Bibelen rummer klagesalmer, som har et sprog for lidelse. På kurset lærer man selv at skrive klagesalmer.

Når du har bestået modul 1 og afholdt minimum to øve-samtalegrupper inden for et år, er der mulighed for at tage modul 2. Det er et opfølgende 2-dages kursus. Her gennemgås erfaringer og trænes i udvalgte dele. Der undervises i flere nye emner:

  • Afhængighed
  • Omsorg for omsorgspersonerne
  • Selvmord
  • Udbrændthed
  • Moralsk skade

Varighed: 2 dage

Efter modul 2 modtager du et certifikat som 'facilitator'. Der rådgives også i, hvordan man annoncerer en samtalegruppe. Der tilbydes herefter 2x2 timers online-supervision og vejledning i at afholde samtalegrupper. Når du er uddannet som facilitator, er det vigtigt at konsolidere viden og færdigheder. Det sker igennem praksis.


VIGTIGT vedrørende afbud (for lægfolk):

Fristen for afbud er 6 uger inden kurset begynder, medmindre andet er anført. Der kan vederlagsfrit foretages afbud inden afbudsfristens udløb, dvs. at der gives fuld refusion.

Ved senere afbud, dog senest 3 uger før tilbuddets start, opkræves et administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften.

Ved afbud senere end 3 uger før kursets begyndelse er der ingen refusion.


Deltagere modtager deltagerhåndbogen samt facilitatorguiden på dansk. Fremtidige facilitatorer gennemgår selv det forløb, som deltagere skal introduceres til. Modul 1 afsluttes med en eksamen, som certificerer til ’facilitator under uddannelse’ i bibelsk sjælesorg.

Et år efter modul 1 udbydes modul 2, der er et 2-dages kursus med mulighed for erfaringsudveksling og flere lektioner om bl.a. moralsk skade, afhængighed, selvmord, udbrændthed og omsorg for omsorgsgivere. Efter modul 2 og bestået eksamen er man ’facilitator’ og klar til at afholde sine egne samtalegrupper.

Kursusledere: Synne Garff, leder af Center for tro, tab og traumer og Helle Møller Jensen, ph.d., feltpræst ved Veterancentret samt Ann Sofi Lægsgaard Andersen, sognepræst.

Deltagere: Præster og lægfolk med kendskab til kristendommen og Bibelen. Det er en fordel at deltage med en makker. Lægfolk kan være menighedsrådsmedlemmer eller mennesker, der tager aktivt del i kirkelivet. Lægfolk kan være gymnasielærere og skolelærere med kristendom som linjefag, 3K-uddannede, kirke- kulturmedarbejdere, psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere eller medarbejdere i ngo’er.

Modulerne: Modul 1 inkluderer to gruppesessioner online efterfølgende mhp. supervision og vejledning i afholdelse af egne øve-grupper. Modul 2 har også onlinesupervision mhp. at assistere nye facilitatorer med at afholde rigtige samtalegrupper.

Kurset er støttet af Christian Help Foundation. Læs mere om bibelsk sjælesorg og uddannelsen på hjemmesiden hos Center for tro, tab og traumer under ’bliv facilitator’: www.cttt.dk

Dato:28. oktober - 30. oktober 2024
Næste kurser:
27. oktober 2025 - 28. oktober 2025
Kursusleder:Sognepræst, ph.d. Helle Møller Jensen og Leder af center for tro, tab og traumer Synne Garff
Målgruppe:Andre interesserede og Præster
Ansøgningsfrist:1. september 2024
Pris:For andre end præster 4.700,00 kr.
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:Folkekirkens Hus i Aalborg
Kursus-id:K. 72b/24 - 3089