Christine Tind Johannessen
CV

Curriculum Vitae

For English, see below.

Christine Tind Johannessen, ph.d., cand.theol. & præst
Lektor og forsker i sjælesorg
Født 1972 

Akademiske ansættelser, forskning og uddannelse 
Siden 2017–               
Lektor og forsker i sjælesorg. Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter og tilknyttet Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 
Igangværende forskningsprojekt 'Bæredygtig sjælesorg – som stresslindring'.

Siden 2015–            
Ulønnet studenterhjælpepræst m/ sjælesorgssamtaler. Studentermenigheden & Simeon-Skt. Johannes Sogn, Københavns Stift.

2017                           
Postdoc. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med Institut for Kultur og Samfund /Afdeling for Praktisk Teologi, Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: 'Sjælesorg i begravelses- og bisættelsessamtaler'

2017                          
Sognepræst. Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev sogne, Roskilde Stift.

2014–2016                 
Postdoc. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, og Københavns Universitets Eliteprogram for Interdisciplinær Forskning, 'Changing Disasters'. 
Forskningsprojekt: ”Coping with Trauma: Psychological and Theological Models of Pastoral Care”.

2016                           
Gæsteforsker og medunderviser. Union Theological Seminary in the City of New York (affiliated with Columbia University), New York, USA. (forårssemester). 

2013                           
Ph.d. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 
Ph.d.-afhandling: Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst.

2007–2013                 
Ph.d.-stipendiat., Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet og Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse under forskningsprogrammet 'Forskning i CancerRehabilitering (FOCARE)'
Ph.d. projekt: ”Kræft og gudstro”.

2008                           
Barselsorlov

2006                           
Forsker-stipendiat, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. 
Ph.d.-forberedende projekt: 'Kræft, tro og livssyn'.

2004                           
Barselsorlov

2003                           
Barselsorlov

2002                           
Pastoralseminarieuddannelsen, København.

2002                           
Cand.theol., Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Speciale: Systematisk-teologisk refleksion over billedteori – med henblik på overvindelse af ikonoklasmen i protestantisk teologi.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ENGLISH VERSION

CURRICULUM VITAE

Reverend, Dr. Christine Tind Johannessen
Associate Professor in Pastoral Care and Counseling and research staff member
Born February 2, 1972 – Married – 3 children 

Academic Employment, Research and Education

Since 2017–                
Associate Professor in Pastoral Care and Counseling. – Centre for Pastoral Education and Research, Church of Denmark, & affiliated with Faculty of Theology, University of Copenhagen. – Research project ”Sustainable Pastoral Care and Stress Relief”.

Since 2015–                
Honorary University Chaplain / Pastoral care and counseling. – Copenhagen Student Congregation and University Chaplains & Simeon-Skt. Johannes Parish, Copenhagen Diocese, The Danish National Lutheran Church.

2017                           
Postdoctoral Fellow. – Centre for Pastoral Education and Research, Church of Denmark, in collaboration with the Research Programme “Death, Bereavement and Memory”, Institute for Culture and Society, Aarhus University. – Research project ”Funeral Pastoral Care’”.

2017                           
Parish minister. – Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev Parishes, Roskilde Diocese.

2014–2016                 
Postdoctoral Fellow. – Dept. of Systematic Theology, University of Copenhagen & University of Copenhagen’s Excellence Programme for Interdisciplinary Research, “Changing Disasters”. – Postdoc project: ”Coping with Trauma: Psychological and Theological Models of Pastoral Care”.

2016                           
Fellow Teacher and Visiting Researcher in Pastoral Theology, Psychology and Care. – “The Psychology and Religion Program”, Union Theological Seminary v/ Columbia University, New York. (Spring semester).

2013                           
Doctoral degree. – Faculty of Theology, University of Copenhagen. – PhD Dissertation: ”The Polydoxy of Everyday Christianity. An Empirical- Theological Study of Faith in the Context of Cancer”.

2007–2013                 
PhD Fellow, Dept. of Systematic Theology, Faculty of Theology, University of Copenhagen & Unit of Survivorship, Danish Cancer Society Research Center. – Research programme ”Research in Cancer Rehabilitation: evaluation of a psychosocial intervention programme”(FOCARE). – PhD project: “Everyday Christianity and Coping with Cancer”.

2008                           
Maternity leave

2006                           
Research Fellow, Danish Cancer Society Research Center. – PhD preparation project: “Cancer Survivors, Faith and Life Views”.

2004                           
Maternity leave

2003                           
Maternity leave

2002                           
Pastoral Certificate. – Pastoral seminary, Centre for Pastoral Education and Research, Church of Denmark, Copenhagen.  

2002                           
University degree/Master of Theology, University of Copenhagen. – Master project: “Systematic-Theological Image Theory”.