Hans Vium Mikkelsen
Publikationer HVM

Publikationer

 Bøger

Fundamentalteologi. Teologi mellem tradition og samtid. København: Eksistensen 2021

Reconciled Humanity. Karl Barth in Dialogue, Michigan: Eerdmans 2010.

Reconciled Humanity. A Constructive Reading of Revelation and Atonement in Karl Barth’s Church Dogmatics, Aarhus 2003 (ikke publiceret Ph.D.-afhandling), 367 s.

 

 Redigerede bøger

Liv og konsekvens. Bonhoeffers teologiske arv (red. Hans Vium Mikkelsen og Henning Thomsen), Frederiksberg, Aros Forlag 2013.

Præstehøjskolen 1965-2005. Et Jubilæumsskrift (red. Hans Vium Mikkelsen). Løgumkloster: Teologisk Pædagogisk Center 2005. 

Hvor blev det grundtvigske af? Frederiksberg: Aros Forlag 2004 (medredaktør: Niels Thomsen).

Leuenberg-Texte, Hefte 6. Kirche und Israel. Ein Beitrag der reformatorischen Kirchen Europas zum Verhältnis von Christen und Juden. Teksten er et resultat af den dogmatiske arbejdsgruppe under Leuenberg Fællesskabet omhandlende forholdet mellem kirken og Israel. Se nærmere oplysninger under punktet økumeniske lærersamtaler.

 

 Redigerede tidsskrifter

Med Gud i krig? Kritisk Forum for Praktisk Teologi 128/2012.  Frederiksberg: Anis Forlag (medredaktør: Kåre Egholm Pedersen).

Tilgivelsens fænomenologi. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 126/2011. Frederiksberg: Anis Forlag (medredaktør: Jesper Stange).

Fra Langfredag til Påskedag. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 119/2010. Frederiksberg: Anis Forlag (medredaktør: Elof Westergaard).

Korstydninger. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 111/2008. Frederiksberg: Anis Forlag (medredaktør: Elof Westergaard).

Ledelse i Folkekirken? Kritisk Forum for Praktisk Teologi 107/2007. Frederiksberg: Anis Forlag (medredaktør: Jette Marie Bundgaard).

Skabelse og Frelse II. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 103/2006. Frederiksberg: Anis Forlag (medredaktører Anders Klostergaard Petersen og Jørgen Demant).

Skabelse og Frelse I. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 102/2005. Frederiksberg: Anis Forlag (medredaktører Anders Klostergaard Petersen og Jørgen Demant).

 

Bidrag til antologier

”Teologi og menneskesyn – udfordret af mennesker med særlige behov”, i: Kirken og mennesker med særlige behov – menneskesyn og teologi, Frederiksberg: Eksistensen 2018, 91-117.

 ”Frihed”, i: 95 nye teser, (red. Anne Marie Pahuus og Henrik Grøndal Lund), Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2017, 68-74.

"Deus dixit – Karl Barth”, i: Tyske teologer i det 20. århundrede, (red. Lars Brun og Morten Dyssel Mortensen), København 2014: Anis Forlag, 89-114.

"Dietrich Bonhoeffer. Biografi og teologi“, i: Liv og konsekvens. Bonhoeffers teologiske arv, (red. Henning Thomsen og Hans Vium Mikkelsen), Frederiksberg: Aros Forlag 2013, 12-52.

"Den nærværende Kristus. Bonhoeffers kristologiforelæsninger“ i: Liv og konsekvens. Bonhoeffers teologiske arv, (red. Henning Thomsen og Hans Vium Mikkelsen), Frederiksberg: Aros Forlag 2013, 53-77.

“How to qualify Meaninglessness Theologically? An Exploration of the Potentials and Limits of the Modern Kenosis-theology”, i: Preaching - Does it make a Difference? (ed. Henning Thomsen og Mogens Lindhardt), Frederiksberg: Aros Forlag 2010, 151-158.

„Tradition og modernitet – Karl Barths betydning i nyere dansk teologi“ i: Gudstankens aktualitet. Bidrag om teologiens opgave og indhold og protestantismens indre spændinger. Festskrift til Peter Widmann (red. Else Marie Wiberg Pedersen, Bo Kristian Holm og Anders-Christian Jacobsen),  København: Anis Forlag 2010, 351-371.

”Karl Barths Bedeutung für die Theologische Debatte und Entwicklung der (neueren) Dänischen Theologie”, i: Die Internationale Karl Barth-Forschung. Schwerpunkte und systematische Perspektiven, (red.: dr. dr. Günther Thomas), Basel: TVZ-Verlag (kommende). 

„Barth im Spiegel der dänischen Theologie – Rezeption und Kritik im lutherischen Kontext“, i: Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis, (red. Martin Leiner og Michael Trowitsch), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008, s. 54-78.

”Offer og forsoning. Dogmatiske perspektiver og konsekvenser af René Girards antropologi”, i: Syndens Sold. En antologi om den mimetiske teori (red. Jørgen Jørgensen), Frederiksberg: Aros Forlag  2007, s. 141-173.

”Den danske Folkekirkes deltagelse i Leuenberg Kirkefællesskabet”, i: En levende mangfoldighed (red.: Holger Lam), Frederiksberg: Aros Forlag 2007, s. 37-47.

”Opgør med mennesket som et autonomt subjekt. Løgstrup og Barth om nåden og den frie vilje”, i: Nåden og den frie vilje (red. Else Marie Wiberg Pedersen og Bo Kristian Holm), Frederiksberg: Anis Forlag 2006, s. 315-344.

"Jesus: Offerlam eller syndebuk? Om sammenhængen mellem kristologi og forsoning", i: Præstehøjskolen 1965-2005. Et Jubilæumsskrift (red. Hans Vium Mikkelsen), Løgumkloster: Teologisk Pædagogisk Center 2005, s. 42-46.

"Martin A. Hansen som dialektisk teolog – eller: Martin A. Hansen mellem Kierkegaard og Løgstrup", i: P.S. Om Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (red. Anders Thyrring Andersen), Gyldendal 2005, s. 178-198.

 

 Artikler til tidsskrifter, årbøger og lignende

”Den gode præst – set i et teologisk uddannelsesperspektiv”, i: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) 03/2020, 251-257.

”Om modet til at turde handle. Hannah Arendt som fødselshjælper”, i: Domkirken. Kirkemagasin, Vor Frue Kirke København, Dec-feb. 2020 (84/1), 4-5

”Teologi og religionskritik i det 20. århundrede – med udblik til debatten i dag”; i: Præsteforeningens Blad 19/2019, 445-449.

”Ny Præst – folkekirkens integrerede præsteuddannelse” (skrevet i samarbejde med uddannelsesleder Ulla Morre Bidstrup), i: Præsteforeningens Blad 42/2018, 992-997.

”Frihed”, i: Præsteforeningens Blad 20/2017, 527-529.

”Bibelen”, i: Præsteforeningens Blad 13/2017, 321-323.

”Religion i det offentlige rum – et teologisk forsvar for det sekulære samfund”, i: Præsteforeningens Blad 43/2016, 1034-1040.

”Forsoning mellem teologi og samfund – et dogmatisk essay”, i: Aalborg Stiftsbog 2015, 32-39.

“Identity between Story and History. New Testament read in Chronological Order”, i: Insights, Austin Theological Seminary, Fall 2013, 22-24.

”Velsignelsens teologi – dogmatisk belyst”, i: Præsteforeningens Blad 24-25, 26-27, 30-31/ 2012, 545-550, 567-570, 611-615.

”Værnspræstens embedsforståelse og opgave i krig”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 128/2012, s. 2-13; i: Pacem 21/12-2016.

”Påsken som dogmatisk kompendium – om sammenhængen mellem inkarnation og forsoning”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 119/2010, s. 61-73.

”Påskemeditation til langfredag”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 119/2010, s. 75-78.

”Den professionelle præst - Betænkning 1503’s betydning for præsteidentiteten”, i: Haderslev Stiftsårbog 2009, s. 90-101.

”En ’dogmatisk anmeldelse’ af Con Dios & Far, Søn og Ånd i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 115/2009, s. 34-40.

”Kristus udlagt som den ”sidste” syndebuk. René Girards afsakraliserende læsning tolket som et alternativ til den moderne kenosisteologi”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 111/2008, s. 73-82.

”Korset som lidelsens og velsignelsens tegn. Interview med Peter Brandes” (interviewet er udarbejdet og skrevet i samarbejde med Elof Westergaard) i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 111/2008, s. 23-44.

”Den trinitariske Gud som den handlende. Om offer og forsoning”, i: Det gyldne Kornmagasin – magasin for teologi og praksis, 2006, s. 18-41.

”Skabelses- og åbenbaringsteologi – clash eller komplementaritet?”, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 102/2005, s. 63-77.

”Dansker først? Om sammenhængen mellem kristendom og nationalitet”, i: Det gyldne kornmagasin - magasin for teologi og praksis, 2004, s. 54-67.

”Dom og Frelse”, i: Aalborg Stiftsårbog 2001, s. 73-86.

”Hinsides neo-ortodoksien - nyere Barth-læsninger”, i: Dansk Teologisk Tidsskrift 1/1999, s. 39-62.

”Bjergprædikenen - lov eller evangelium? Bagom et traditionelt svar på en traditionel problemstilling”, i: Præsteforeningens Blad 7/1998, s. 130-137.

”Nur der Leidende Gott kann helfen”, på internettet: home.online.no/~boethius/ bonhoef.htm. (tysk oversættelse af ovenstående artikel. Oversætter: Reiner Schaufler).

”Kun den lidende Gud kan hjælpe. Dietrich Bonhoeffers relationstænkning”, i: Dansk Teologisk Tidsskrift 4/1996, s. 266-287.

 

 Kronikker/debatindlæg/formidlingsmæssige artikler

”Hans Raun Iversens kritik af FUV er fyldt med fake news”, i: Kristeligt Dagblad d. 25. november 2020 (skrevet sammen med biskop Elof Westergaard).

”Manglende teologisk dannelse har store konsekvenser”, i: Kristeligt Dagblad d. 11. november 2020.

”I år er døden endnu tættere på os i påsken”, i: Jyllandsposten d. 11. april 2020

”Absurd påske”, i: Jydske Vestkysten d. 10. april 2020

”Hvem truer kirkefællesskabet”, i: Kristeligt Dagblad, d. 19. juni 2013

”Hvor er Gud, når vi lider?”, i: Haderslev Stiftsmagasin 2012/13, s.14-17 (skrevet sammen med Inge Lindhardt Mikkelsen).

”Gud er ikke en djævel!”, i: Dansk Kirketidende 6/2012, s. 12-13.

”Hvorfor døde Jesus? Skulle han dø”, i: Kirken Underviser, 1/2012, s. 22-26.

”Præsten skal ikke være kriger”, i: Kristeligt Dagblad, d. 4. februar 2012.

”Kristendom er ikke en ideologi”, i: Information, d. 24. august 2011, s. 18.

”Bølgerne gik højt i Chalkedon”, i: Kristendom.dk, d.12. maj 2011

Prædikenvejledninger til ”Bag om Helligdagen”, i: KMKC.dk: 2010/11: Nytårsdag I; Sseh3k I; 3sif I; Bededag I; 3.Sia. II; Skærtorsdag II; 14. Set II; 24. Set II.

Prædikenvejledning til ”Søndagslæsning”, i: (Grundtvig.dk): 2011: langfredag.

”Ude og hjemme med teologien i behold”, i: Dansk Kirketidende, 2/2011, s. 22-23

”Præsten skal ikke være kriger”, i: Dansk Kirketidende 9/2010, s. 262-266.

”Med Gud i krig”, i: Dansk Kirketidende 7/2010, s. 194-198.

”Tidehverv i praksis. Forfængelighed kan også være skjult”, i: Kristeligt Dagblad, d. 12. september 2009 (skrevet sammen med Bo Kristian Holm).

”Luthers to-regimentelære er ikke et carte blanche til staten”, i: Kristeligt Dagblad, d. 19. august 2009 (skrevet sammen med Thomas Reinholdt Rasmussen).

”Jesus Kristensen – tømrersønnen fra Nazareth”, i: Glædelig jul 2008.

”Signalpolitikkens menneskeskæbner”, i: Kristeligt Dagblad, d. 5. september, 2008.

”Jesus og Judas – skærtorsdag prædiken”, i: Hammelev Kirkeblad juni – september 2007, s. 4-5.

”Sandhed og forsoning – indtryk fra Nordirland”, i: Kristeligt Dagblad, d. 28 september, 2007. 

”De nye kirkelige netværk fungerer som bolværk”, i: Kristeligt Dagblad, d. 25 september, 2006.

”Angst for tilfældet”, i: Dansk Kirketidende, 15/2005, 255-57.

”Sandhed. Dogmatik, dogmer og relativisme”, i: Dansk Kirketidende, 13/2005 

”Er tilfældighed lig med kaos?”, i: Dansk Kirketidende, 9/2005 

”Kontrakt-demokrati”, i: Dansk Kirketidende, 5/2005

”Kristendom mellem nationalitet og globalitet. Afnationalisering af Grundtvig”, i: Dansk Kirketidende, 1/2005

”Frelse og fortabelse”, i: Helsingør Stiftsavis, 4/2004.

”Leuenberg - fællesskab og samtale”, i: Leuenberg Kirkefællesskabet. Folder udgivet af  Mellem Kirkeligt Råd, 2001.

”Uddriv det onde fedt”, i: Kristeligt Dagblad, d. 25. Juni, 2001.

”Leuenbergfællesskabet”, i: Kristeligt Dagblad, d. 12. maj, 2001.

”Det ondes problem”, i: Fælleskirkeblad for københavnske sogne, påsken 1999.

”Kærligheden tåler alt”, i: Kristeligt Dagblad, d. 5. februar, 1998 (skrevet sammen med Peter Lodberg).

”Skriftsyn og åbenbaring”, i: I Fiskens Tegn, 6/1998

 

 Anmeldelser i tidsskrifter og aviser

”Fremtiden er erfaringsåben”. Anmeldelse af Arendt, Hannah: Åndens Liv (Klim Forlag), i: Dansk Kirketidende 11/2019, 18-21. 

Peter Lodberg: Tro og magt i Det Hellige Land (Aros Forlag), i: Kristeligt Dagblad d. 3. september, 2010, s. 18.

Kjærsig, Anders og Larsen, Jesper Hougaard. LIV OG LYS. Rockpoesi, eksistens, religion (Forlaget Hovedland) i: Præsteforeningens Blad, 27/2007, s. 372-374.

Wolf, Jacob. Hvor kommer sangene fra? … i Lars Lilholts univers (Forlaget Hovedland), i: Præsteforeningens Blad, 41/2005, s. 827-828.

John Webster (ed.), The Cambridge Companion to Karl Barth (Cambridge University Press, 2000), i: Dansk Teologisk Tidsskrift, 3/2002, s. 235-237.

George Hunsinger, Disruptive Grace. Studies in the Theology of Karl Barth (Grand Rapids, VM. B. Eerdmans Publishing Co., 2000), i: Dansk Teologisk Tidsskrift, 1/2002, s. 75-77.

 

 Økumeniske læresamtaler

Deltagelse i en teologisk arbejdsgruppe under Leuenberg Fællesskabet vedr. teologisk videreuddannelse for præster, herunder præsentation af arbejdsgruppens resultat: Fortbildung für das ordinierte Amt in der Gemeinschaft der Evangelischen Kirchen in Europa ved Leuenberg Fællesskabets generalforsamling i Basel, 2018.

Deltagelse i en teologisk arbejdsgruppe under Leuenberg Fællesskabet omhandlende temaet: kirke og Israel. Jeg kom med i de to sidste år af arbejdsgruppen, og var endvidere medlem af redaktionsgruppen under den sidste redigeringsfase. Se også under bøger.