Karen Marie Leth-Nissen
KML-N publikationer

Karen Marie Leth-Nissen

Publikationer

2021 
Leth-Nissen, K. M. Saints, Sinners and Same Sex Marriages: Ecclesiological Identity in the Church of England and the Evangelical Lutheran Church of Denmark. I J. S. Cornelio, F. Gauthier, T. Martikainen, & L. Woodhead (red.), Routledge International Handbook of Religion in Global Society Routledge. 
 

2020 
Leth-Nissen, K. M. Rites of passage and creation of social capital in the Folk Church. I H. R. Iversen, L. Christoffersen, N. Kærgård, & M. Warburg (red.), The Folk Church as a Cultural Institution Dynamics between Market Orientation, Individualization and Social Capital in Cultural Institutions Syddansk Universitetsforlag. 

Leth-Nissen, K. M., & Christoffersen, L. “Churching alone” and “Churching together”. Marketization of the Folk Church, facilitated by changed legal regulation. I H. R. Iversen, L. Christoffersen, N. Kærgård, & M. Warburg (red.), The Folk Church as a Cultural Institution Dynamics between Market Orientation, Individualization and Social Capital in Cultural Institutions Syddansk Universitetsforlag. 
 

2018 
Leth-Nissen, K. M. Churching Alone: A Study of the Danish Folk Church at Organisational, Individual, and Societal Levels. (1 udg.) Copenhagen: Det teologiske Fakultet. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, Nr. 79 

Leth-Nissen, K. M. Churching Alone: - folkekirken, de kirkelige handlinger og social kapital i kirkesociologisk perspektiv. I N. Enggaard, & R. Nøjgaard (red.), Tradition og fornyelse (s. 197-213). Copenhagen: Eksistensen Akademisk.

Leth-Nissen, K. M. Teologisk konsulent: Sogne skal tænke i fællesskaber, ikke målgrupper: Det er forfejlet at se kirkens brugere som kunder. Provsterne kan støtte sognene i at tænke nyt uden at tænke i kundesegmenter og målgruppe. Analyse på Kirke.dk. 

Leth-Nissen, K. M. Oldemødre har afgørende indflydelse på barnedåb. Analyse på Kirke.dk. 

Leth-Nissen, K. M. Drop ind i dåben og ud af familien. Analyse på Kirke.dk. 

Leth-Nissen, K. M. What Money Can Buy – status ved afslutningen af projektet. TEOL-information, (58). 

Leth-Nissen, K. M. Konfirmation er gået fra pligt til individuelt valg. Analyse på kristendom.dk. 


2016 
Leth-Nissen, K. M. Ekspressionistiske træsnit om Kristus og mødet med mennesker. Præsteforeningens Blad, 106(41), 986-987. 

Leth-Nissen, K. M. Hvordan kan folkekirken både være kirke på landet og i byen?. 

Leth-Nissen, K. M. Sutter og Fadervor: Fadervor Babysalmesang som dåbsoplæring - for forældrene. Kirken i dag, 2016(3), 10-11. 

Leth-Nissen, K. M. A Deliberate Action: Leaving the Danish National Church. I U. Schmidt, & H. Askeland (red.), Church Reform and Leadership of Change Pickwick Publications. Church of Sweden Research Series, Bind. 12 

Leth-Nissen, K. M. Oprør mod New Public Management lurer i folkekirken. Analyse på kristendom.dk. 
 

2015 
Leth-Nissen, K. M., & Hjort, B. G. Dåben er blevet foreløbig. Kristeligt Dagblad. 

Leth-Nissen, K. M., & Trolle, A. K. Dåb eller ej? Rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb. København: Det teologiske Fakultet. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, Bind. 59 

Leth-Nissen, K. M. What Money Can't Buy. TEOL-information, (51), 37-40.

Leth-Nissen, K. M. og S. Kjems. Hvor langt skal kirken bygges ind i staten? Reportage fra kirkeretskonferencen på kristendom.dk. 
2014 

Leth-Nissen, K. M. Er engelske kirkers redning at ruinere sig selv? Analyse på kristendom.dk. 

Leth-Nissen, K. M. Norges kirke: Et år med homoseksuelle vielser. Analyse på kristendom.dk. 

2004 
Leth-Nissen, K. M. Messianske Qumrantekster? : en forskningsgennemgang 1980-1999. I T. L. Thompson, & H. Tronier (red.), Frelsens biografisering: Forum for bibelsk eksegese 13 Copenhagen: Museum Tusculanum. Forum for Bibelsk Eksegese, Nr. 13 

Leth-Nissen, K. M. Nu bærer Figentræet frugt for anden gang. Præsteforeningens Blad, 94(04). 

Leth-Nissen, K. M. Brugen af billeder i konfirmandmaterialet Con Dios. Kritisk Forum for Praktisk Teologi, (98), 64-72. 

Leth-Nissen, K. M. Hvad skal vi med kunst i kirken? Præsteforeningens Blad.