Kirsten Donskov Felter
Netværk og udvalg KDF

Netværk og udvalg

Ecclesiology and Ethnography (2014-);  deltager i CPCE arbejdsgruppe vedrørende forskningsprojektet Church Reform and Renewal (2014-), medlem af Viborg Stifts Undervisningsudvalg (2013- ), medlem af styregruppen for Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet (2011- ), formand for Unitas og Aros Forlag (2010-12), formand for redaktionsudvalget Aros Underviser (2005-08), formand for Samtaleudvalget for Unge og Kirke i Viborg Stift (2002-07), medlem af strukturudvalget for Vesthimmerlands provsti 2001.