Lars Sandbeck
Publikationer LS

Publikationer

Bøger – monografier, redigerede mv.
Kommende, På grænsen. Et teologisk portræt af Theodor Jørgensen (København: Eksistensen maj 2016)

Kristi opstandelse. Sprog og virkelighed, med Anders Eyvind Nielsen (København: Eksistensen 2016)

(Red. med Mads Peter Karlsen) Kristendom og engagement. Peter Kemps teologi til debat (København: Anis 2014)

Afsked med almagten. Et bidrag til det kristne gudsbillede (København: Anis 2014)

De gudsforladtes Gud. Kristendom efter postmodernismen (København: Anis 2012)

Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister, med Lars Christiansen (København: Informations Forlag 2009).

Rastløs Uendelighed. Fantasibegrebets religionsfilosofiske relevans, ph.d.-afhandling, (København: Det Teologiske Fakultet 2009).

(Red. med Mads Peter Karlsen) Religionskritik efter Guds død (Frederiksberg: Anis 2009).

Robert W. Jenson: Den treenige identitet: Gud ifølge evangeliet, oversættelse og indledning med Karsten Farup Hansen (Frederiksberg: Anis 2008).

(Red.) Mig og evigheden: Johannes Sløks religionsfilosofi (Frederiksberg: Anis 2007).

Fantasiens Gud: Den teologiske vending mod det mytisk-poetiske sprog hos Amos Niven Wilder, Peter Kemp og Johannes Sløk (Frederiksberg: Anis 2006). 

Redigerede tidsskrifter
Dansk Kirketidende, 167. årgang, nr. 7-11.

Literature and Theology, Volume 27 issue 4, december 2013, red. med Nils Holger Petersen og Therese Bering Solten.

Artikler i tidsskrifter og bøger
Kommende, ”Korset stilles imellem. Teologisk religionskritik i Det religiøse instinkt”, i: Hans Nørkjær & Christian Hjortkjær (red.), Perspektiver på Sløk (Århus: Forlaget Klim forår 2016).

”Forhåbentlig er graven ikke tom”, Dansk Kirketidende nr. 6 2015, s. 20-21.

”Gudstanken i Kemps poetik. Teologiske begrænsninger ved den mytisk-poetiske kristendomsopfattelse”, i: Mads Peter Karlsen & Lars Sandbeck (red.), Kristendom og engagement. Peter Kemps teologi til debat (København: Anis 2014), s. 129-154.

”Kristen ateisme”, Præsteforeningens Blad 4, 2014, s. 66-70 og Præsteforeningens Blad 5, s. 96-101.

”The New Atheism in Denmark”, i: Anne Runehov & Charles Taliaferro (red.), Understanding

Darwin and Darwinian Understanding (København: Det Teologiske Fakultet 2013), 151-166.

”Imagination”, i: Anne Runehov & Lluis Oviedo (red.), Encyclopedia of Sciences and Religions (Heidelberg: Springer 2013), 1131-1135.

”Den evangelisk (u)bundne fantasi – erfaringer med Guds død”, i: Søren Holst et al. (red.), Livskraft. Studier i kristendom, fortælling og erfaring (København: Anis 2012), 217-225.

”Sekulariseringen af himmel og helvede”, Herrens mark 5:5, 2011, 7-20.

”Religionskritik og behovet for religiøs selvkritik”, IKON nr. 76, 2011, 12-16.

”At være i Kristus. Krop og guddommeliggørelse”, i: Kirsten Busch Nielsen & Johanne Stubbe Teglbjærg (red.), Kroppens teologi – teologiens krop (Frederiksberg: Anis 2011), 187-208.

”God as Immanent Transcendence in Mark C. Taylor and John D. Caputo”, Studia Theologica 65:1, 2011,18-38.

”Indefinability: Apophatic Theology and the Modern Denial of Human Nature”, i: T. Engberg-Pedersen & N. H. Gregersen (red.), Essays in Naturalism and Christian Semantics (København: Det Teologiske Fakultet 2010), 223-255.

”En offentlig religion eller religion i offentligheden?”, i: Bjørg Tulinius et al. (red.), Hvem ringer klokkerne for? Vartovbogen 2009/10 (København: Forlaget Vartov 2009), 140-150.

”Rastløs uendelighed. Immanens og endelighed”, Teol-Information 2009; nr. 40, 29-32.

”Det mytisk-poetiske”, i: H.M. Hendriksen, P. Kemp og A.-M.E. Olsen (red.), Udfordringer. Dialoger med Peter Kemp (København: Tiderne Skifter 2009), 40-52.

”Det tragiske og det eskatologiske. Om religionskritikkens implicitte livssyn”, i: Lars Sandbeck og Mads Peter Karlsen (red.), Religionskritik efter Guds død (Frederiksberg: Anis 2009), 21-48.

”Teologi og fortælling hos Johannes Sløk”, Fønix 2008; nr. 4, 248-260.

”Religionsfilosofi”, i: Vincent F. Hendricks og Steen W. Pedersen (red.), Et spadestik dybere: Præsentation af 10 filosofiske discipliner (Automatic Press 2008), 120-132.

”Et spørgsmål om Guds identitet: Introduktion til Robert W. Jensons trinitariske teologi”, med Karsten Farup Hansen, i: Robert W. Jenson: Den treenige identitet: Gud ifølge evangeliet (Frederiksberg: Anis 2008), 7-29.

”Gud, mennesket og verden: Sløks metafysik fra absurd teater til fortalt historie”, i: Lars Sandbeck (red.), Mig og evigheden: Johannes Sløks religionsfilosofi (Frederiksberg: Anis 2007), 45-107.

”Kritik af kritikken: om troens fornuft”, KVAN. Tidsskrift for læreruddannelse og skole 2007; vol. 27, nr. 79, 23-33.

”Uendelighedserfaring: Imagination som religionsfilosofisk grundbegreb”, Dansk Teologisk Tidsskrift 2007; nr. 2, 164-184.

”Fantasiens dialektik: Fantasibegrebet i religionsfilosofisk belysning”, TEOL-information 2007; vol. 35, 32-35.

”Brians navn: Latter og kristendom i Monty Pythons Life of Brian”, i: Ida Auken (red.), Jesus går til filmen: Jesusfiguren i moderne film (Frederiksberg: Forlaget Alfa 2007), 39-60.

”Imagination og religion: Kedsomhed og drama”, i: Bent Holm (red.), Tro på teatret: Essays om religion og teater (København: Multivers 2006), 145-167.

”Fra skizofreni til balkanisering til kontinuum: Endnu et bidrag til den uendelige diskussion om tro og fornuft”, Fønix 2006; nr. 3, 191-205.

”Biographical Sketches. Peter Kemp”, News and Views. International Academy for Philosophy 2005; nr. 7, 31-34.

”Kognitiv dissonans og skizofreni: om underbelysning og mistolkning af trosbegrebet blandt eksegeter”, Fønix 2004; nr. 2, 67-79.

”Amos Niven Wilders mytisk-poetiske teologi: En teologisk introduktion”, Dansk Teologisk Tidsskrift 2004; nr. 1, 35-53.

”Den naive kristendom”, Arken 2003; nr. 3, 6-9.

”Den største blandt de glemte: Om Peter Kemps teologi”, Arken 2003; nr. 3, 14-17.

”Absurditet og elendighed: Johannes Sløks erkendelsesteoretiske overvejelser”, Arken 2003; nr. 1, 20-22.

”Italiensk for teologer. Umberto Eco mellem dekonstruktion og metafysik”, Fønix 2002; nr. 3, 125-135 

Anmeldelser, kronikker mv.
2002-2015:

Ca. 160 anmeldelser af teologiske og religionsfaglige bøger (primært i dagbladet Politiken)

Ca. 50 kronikker, kommentarer og debatindlæg i diverse dagblade og tidsskrifter