Lena Kjems
CV LK

CV 

Lena Kjems

Ansættelser

2019- Lektor, Pastoralseminariet, København. Undervisningsområde: liturgik og gudstjenestelære

2018 Fung. studielektor og underviser i liturgik, Pastoralseminariet, Aarhus.

2017 Timelærer i liturgik på Pastoralseminariet i Aarhus

2011 Sognepræst (kbf), Vejlby kirke

2008 Sognepræst, Vejlby kirke

2004 Sognepræst 25% Vejlby kirke - ansat mhp. at styrke samarbejdet med de lokale skoler og daginstitutioner

2002-4 Hjælpepræst 25%, Skelager kirke

2000 Hjælpepræst 50%, Skæring kirke og 25% for provsten i Vejlby.

1998-2000: Konfirmandunderviser for psykisk og fysisk udviklingshæmmede på Psykiatrisk Hospital, Risskov og Langagerskolen i Viby 

1997 Ordineret til et præstevikariat, og i de følgende tre år ansat i otte vikariater i og omkring Aarhus, i landsby, stationsby, forstad, midtby og på sygehus.

1992 Ph.d.-stipendiat ved Institut for Systematisk Teolog, afd. for Etik og religionsfilosofi, Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

1992 Forskningsassistent ved afd. for Etik og religionsfilosofi og Center for Bioetik, Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

 

Uddannelse

1997 Ph.d., Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

1991 Teologisk kandidateksamen, Aarhus Universitet

1991 Pastoralseminariet, Aarhus

1990 Graduate Student, Harvard Divinity School, Cambridge, MA

1984: Immatrikuleret ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

1982: Musiksproglig student, Ribe Katedralskole.