Per Melhof
CV PEM

CV

Per Melhof

Ansættelser
2018- 
studielektor med ansvar for introduktion og obligatorisk efteruddannelse under NY PRÆST

2012-2022 
sognepræst, kbf, Hørsholm Pastorat

2005-2012 
præst ved Den danske kirke i Bruxelles
religionslærer (gymnasiet) ved Europaskolen
socialattaché ved den danske ambassade 
feltpræst for de danske soldater ved NATOs hovedkvarterer i Bruxelles, Mons, Brunssum (Holland) og Geilenkirchen (Tyskland)

2005-2015 
feltpræst i Livgarden og 2. BDE

1999 
sognepræst, Timotheus Pastorat i Københavns Stift

1992 
salgs- og marketingchef, Borgens Forlag og Lindhardt og Ringhof Forlag

1985 
projektmedarbejder, Religionspædagogisk Center

1978-2003 
reserveofficer

 

Uddannelsesbaggrund
1991, cand.theol. fra Københavns Universitet

1978, reserveofficersuddannelse

1977, student fra Kalundborg Gymnasium

 

Netværk og udvalg
2014-2020 medlem af Helsingør Stiftsråd

2012-2021 tillidsrepræsentant for præsterne i Fredensborg Provsti

2014-2018 Helsingør Stifts arbejdsmiljørejsehold: konfliktmæglingsforløb og undervisning af præster i samarbejde og konflikthåndtering

2016-2018 medlem af Danske Sømands- og Udlandskirkers ansættelsesudvalg

2007-2012 formand for Præsteforeningens delforening ’Udlandspræsterne’ og tillidsmand for de danske præster i udlandet

2005-2012 Conseil de l’enseignement protestant aux Écoles européennes de Bruxelles

2006-2007 medlem af Danske Sømands- og Udlandskirkers tænketank

2001-2004 medlem af Det danske Bibelselskabs forlagsudvalg

2000-2005 undervisning på Pastoralseminariet i København og på den obligatoriske efteruddannelse, Kirkekundskab

2000-2005 medlem Københavns Stiftscentral/udvalg for undervisning

1999-2003 styrelsesmedlem Evangelisk Pædagogisk Samvirke

1990-1992 leder af projektet Kristendomsundervisning med psykisk handicappede børn

1988-1990 personalerepræsentant i Religionspædagogisk Centers bestyrelse

1986-1988 medlem af Københavns Stifts udvalg for Børne- og familiearbejde

1985-1991 redaktionsmedlem, tidsskriftet Kirkens Undervisning