Per Melhof
CV PEM

CV

2018 studielektor med ansvar for introduktion og obligatorisk efteruddannelse under NY PRÆST

2012 sognepræst, kbf, Hørsholm pastorat

2005 præst ved Den danske kirke i Bruxelles. religionslærer (gymnasiet) ved Europaskolen, socialattaché ved den danske ambassade og feltpræst for de danske soldater ved NATOs hovedkvarterer i Bruxelles, Mons, Brunssum (Holland) og Geilenkirchen (Tyskland)

2005-2015 feltpræst i Livgarden og 2. BDE

1999 sognepræst, Timotheus pastorat i Københavns Stift

1992 salgs- og marketingchef, Borgens Forlag og Lindhardt og Ringhof Forlag

1985 projektmedarbejder, Religionspædagogisk Center

1978-2003 reserveofficer

 

Uddannelsesbaggrund

1991, cand.theol. fra Københavns Universitet

1978, reserveofficersuddannelse

1977, student fra Kalundborg Gymnasium

 

Netværk og udvalg

2014 medlem af Helsingør Stiftsråd

2012 tillidsrepræsentant for præsterne i Fredensborg provsti

2014-2018 Helsingør Stifts arbejdsmiljørejsehold: konfliktmæglingsforløb og undervisning af præster i samarbejde og konflikthåndtering

2016-2018 medlem af Danske Sømands- og Udlandskirkers ansættelsesudvalg

2007-2012 formand for Præsteforeningens delforening ’Udlandspræsterne’ og tillidsmand for de danske præster i udlandet

2005-2012Conseil de l’enseignement protestant aux Écoles européennes de Bruxelles

2006-2007 medlem af Danske Sømands- og Udlandskirkers tænketank

2001-2004 medlem af Det danske Bibelselskabs forlagsudvalg

2000-2005 undervisning på Pastoralseminariet i København og på den obligatoriske efteruddannelse, Kirkekundskab

2000-2005 medlem Københavns Stiftscentral/udvalg for undervisning

1999-2003 styrelsesmedlem Evangelisk Pædagogisk Samvirke

1990-1992 leder af projektet Kristendomsundervisning med psykisk handicappede børn

1988-1990 personalerepræsentant i Religionspædagogisk Centers bestyrelse

1986-1988 medlem af Københavns Stifts udvalg for Børne- og familiearbejde

1985-1991 redaktionsmedlem, tidsskriftet Kirkens Undervisning