Praktisk information
Det kommende semester

Særligt om det kommende semester

Om uddannelsesforløb og praktikordning for efterårssemesteret 2022 i København og Aarhus.

Vigtige datoer og tidspunkter
Efterårssemesteret begynder mandag den 1. august 2022 og afsluttes fredag den 16. december 2022. 

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-15.15 el. 9.00-16.15. Der vil derudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der vil være individuel taleundervisning efter almindelig undervisning. 

Praktikperioder i efterårssemesteret 2022 er uge 35-36 og 45-46-47 i både Aarhus og København


Praktikordning i København 

Pastoralseminarieuddannelsen i København har indgået aftale om sognepraktik med en række praktikpræster i forskellige stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et sted at være i praktik, men vil få et praktiksted tildelt. 

Tildeling af praktiksted
Da vi har praktikpladser i hele landet, vil vi meget gerne vide inden 15. maj 2022, hvis der er særlige forhold, der gør, at du skal afvikle din praktik i nærheden af din bopæl. 
Tildeling af praktiksteder sker umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 
Du må i forbindelse med praktikken påregne udgifter til transport, da udgifterne kun delvist dækkes af SU-styrelsens ungdomskort.

Praktikpladserne bliver fordelt af studielektor og er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret.
Stifter på afstand af uddannelsesbyerne er villige til at hjælpe med praktiske udfordringer i forbindelse med indkvartering. 
Har du spørgsmål til praktikken i København, kan du kontakte studielektor Mads Davidsen på telefon 4010 9693 eller mail: mada@km.dk 

Læs praktikplan her


Praktikordning i Aarhus

Pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus tildeler den studerende en praktikplads i et af de provstier, vi har aftale med. Du skal altså forberede dig på to praktikperioder i løbet af semesteret, hvor du har et af disse provstier som din base. I praktikperioderne vil du blive tilknyttet et af provstiets team af præster. Du vil få særlig tilknytning til en af præsterne i teamet og dermed til et bestemt sogn, men praktikken forberedes af og planlægges i teamet, så du får så megen praktisk øvelse og oplever så mange facetter af præstens arbejde som muligt. 

Inden praktikken skal du møde dit praktikteam, den primære praktikpræst og primærsognet. Mødet i det kommende semester afholdes 23. august 2022.

Har du spørgsmål til praktikken, kan du kontakte lektor Kjeld Slot Nielsen på kjsn@km.dk 

Læs praktikplan her