Kirkestatistik
Dåbstal
Dåbstal

I 2018 blev der foretaget 40.633 dåb i folkekirken. Dåbstallet skelner ikke mellem om det er voksne eller børn, som er døbt. Tallet er derfor et udtryk for det totale antal dåbshandlinger, der er foretaget i folkekirken. Tabel 1 viser antallet af dåbshandlinger i de enkelte stifter og hele landet i 2019. For at få et indblik i, hvor stor en andel af spædbørn, der er blevet døbt, skal man se på dåbsprocenten.


Tabel 1: Døbte i 2019

Dåbsprocenten

Dåbsprocenten er et mål for, hvor stor en andel af 0 årige fra en årgang, der er blevet døbt. Som nævnt skelner dåbstallet ikke mellem, om det er voksne eller børn, som bliver døbt. For at udregne dåbsprocenten ser man derfor på, hvor stor en andel af spædbørnene, der er blevet medlem af folkekirken, hvilket er den afledte effekt af dåben. Siden alle de 0 årige skal have mulighed for at blive døbt, venter man med at måle på dem, indtil de er blevet et år, hvilket de er senest d. 31. december året efter. Derfor kan man kun udregne dåbsprocenten med en vis forsinkelse. I praksis betyder det, at man bruger 2020 tallene til at beregne dåbsprocenten for dem, som blev født i 2018.

Kortet herunder viser en farvekodning af provstierne på baggrund af deres medlemsprocent. Kør musen over kortet for at se informationer om de enkelte provstier. For at få mere at vide om, hvordan hjemmesidens grafikker og tabeller fungerer se vejledningen.


Figur 1: Dåbsprocent, 2018

Figur 2 og tabel 2 viser udviklingen i dåbsprocenten over tid fordelt på stifter og hele landet. Som medlemsprocenten har dåbsprocenten været stødt faldende i en længere årrække. Vil du se udviklingen for et bestemt stift, så dobbeltklik på stiftets navn i boksen under grafikken.


Figur 2: Dåbsprocenter over tid

Tabel 2: Dåbsprocenter over tid