Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Årsmøde 

Prædikenen til debat

Er prædikenen druknet i liturgidebatten? Hvad er en prædiken, og hvad skal en prædiken kunne i dag? Deltag i debatten på Dansk Homiletisk Netværks årsmøde.

 Mandag 20. juni 2022 

 Program

10-10.30 
Ankomst og kaffe

10.30-12.00
Er prædikenen druknet i liturgidebatten? 
Oplæg ved Marlene Ringgaard Lorensen og Jette Bendixen Rønkilde

Biskopperne har sat liturgien på den kirkelige dagsorden. Den akademiske teologi har længe været optaget af ritualteorier og gudstjenesteundersøgelser. I den pastorale praksis har mange nye gudstjenesteformer set dagens lys. Hvor blev prædikenen af i alt dette? Har liturgikken glemt homiletikken? Er liturgidebatten en kærkommen lejlighed for homiletikken til at gentænke prædikenen som en gudstjenestelig akt? Og hvad kan man i så fald tænke om den?

Oplæg ved lektor i praktisk teologi, studieleder og prodekan ved Det Teologiske Fakultet i København, ph.d Marlene Ringgaard Lorensen og post.doc. i praktisk teologi ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet og lærer i liturgik ved Pastoralseminariet i Aarhus, ph.d Jette Bendixen Rønkilde.

12-13
Frokost

13-17 
Hvad er en prædiken og hvad skal en prædiken kunne i dag? 
Prædiken, foredrag og debat ved Niels Grønkjær og Katrine Winkel Holm 

Nok fylder liturgidebatten og de liturgiske overvejelser meget i den teologiske og pastoralteologiske bevidsthed, men der prædikes stadig hver søndag, og der udgives stadig nye prædikensamlinger.

Dansk Homiletisk Netværk har inviteret Niels Grønkjær og Katrine Winkel Holm til dels af holde en kort prædiken dels at give deres bud på, hvad en prædiken i dag kunne være og skulle kunne. Niels Grønkjær udgav i 2020 prædikensamlingen Søndag. Katrine Winkel Holm har bidraget til og er medredaktør af I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret. Anden tekstrække. 

17-17.30
Meddelelser til og fra årsmødedeltagerne og fyraftensøl. 


 Tid, sted og tilmelding

Mandag d. 20. juni 2022 kl. 10-17.30
Odense Valgmenigheds Lokaler, Dronningensgade 1, 5000 Odense C. 

Deltagelse er gratis inkl. forplejning. Tilmelding senest 5. juni 2022: www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2511