fkuv.dk
Kursusprogram

Dansk Homiletisk Netværk

Er prædikenen druknet i liturgidebatten? Hvad er en prædiken og hvad skal en prædiken kunne i dag?
Uddybende kursusbeskrivelse:
Er prædikenen druknet i liturgidebatten? 
Biskopperne har sat liturgien på den kirkelige dagsorden. Den akademiske teologi har længe været optaget af ritualteorier og gudstjenesteundersøgelser. I den pastorale praksis har mange nye gudstjenesteformer set dagens lys. Hvor blev prædikenen af i alt dette? Har liturgikken glemt homiletikken? Er liturgidebatten en kærkommen lejlighed for homiletikken til at gentænke prædikenen som en gudstjenestelig akt? Og hvad kan man i så fald tænke om den?
   Oplæg ved lektor i praktisk teologi, studieleder og prodekan ved Det Teologiske Fakultet i København, ph.d  Marlene Ringgaard Lorensen og post.doc. i praktisk teologi ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet og lærer i liturgik ved Pastoralseminariet i Aarhus, ph.d Jette Bendixen Rønkilde.

Hvad er en prædiken og hvad skal en prædiken kunne i dag? 
Nok fylder liturgidebatten og de liturgiske overvejelser meget i den teologiske og pastoralteologiske bevidsthed, men der prædikes stadig hver søndag og der udgives stadig nye prædikensamlinger.
   Vi har inviteret Niels Grønkjær og Katrine Winkel Holm til dels af holde en kort prædiken dels at give deres bud på, hvad en prædiken i dag kunne og skulle kunne. Niels Grønkjær udgav i 2020 prædikensamlingen Søndag. Katrine Winkel Holm har bidraget til og er medredaktør af I tide og utide. Lutherske prædikener til kirkeåret. Anden tekstrække.

Dato:20. juni 2022
Kursusleder:Lektor, ph.d. Kjeld Slot Nielsen
Målgruppe:Præster og Andre interesserede
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:Odense Valgmenigheds lokaler
Kursus-id:K. 45/22 - 2511
Ansøgningsfristen er udløbet