fkuv.dk
Kurser

Kurser

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udbyder kurser for præster, andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde - både som internat, eksternat og dagskurser. 

 


Om kurser i FUV

En del kurser henvender sig specifikt til en enkelt faggruppe. Andre henvender sig til flere faggrupper og andre interesserede.

Kurserne for præster har til formål at vedligeholde og videreføre de almenteologiske discipliner fra den akademiske teologiske uddannelse. Hertil kommer udvikling og specialisering indenfor pastoralteologiske og praktisk teologiske områder. Endelig tilbydes fordybelse i nabofag såsom pædagogik, samfundsvidenskab, æstetiske fag, filosofi m.m.

Kurserne for kirke og kulturmedarbejdere er tilrettelagt i forlængelse af den obligatoriske grunduddannelse for denne gruppe.

Enkelte kurser er åbne for andre faggrupper og interesserede.

Kurserne er gratis for præster ansat af Kirkeministeriet. For andre kursister er priserne pr. 1. januar 2022:
Kursusdøgn - inkl. ophold og forplejning: 2.700 kr.
Kursusdag - inkl. forplejning: 1.100 kr. 

Program for kurserne udsendes to gange om året. Kurserne afvikles typisk som ugekurser i form af internatkurser i FUV Løgumkloster eller eksternatkurser i FUV Aarhus eller FUV København. Der findes også kurser af kortere varighed. Deltagelse i hele det tilmeldte kursus forudsættes. Programmet rummer også en række sammenhængende ugekurser, der udgør et uddannelsesforløb - se under Uddannelser.

Der nedsættes løbende arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver og afholdes kurser og seminarer for udpegede deltagere og personer med brug for særlige kompetencer. Det er således ikke alle kurser, der frit kan søges.

Enkelte af kurserne er arrangeret i samarbejde med andre aktører eller organisationer - organisationer eller fx stifter. 

Kurserne kan søges på baggrund af afklaring af uddannelsesbehov fx i forbindelse med MUS eller ud fra den enkelte interesse.


Foredrag og workshops 

Videnscenteret tilbyder foredrag, workshops og præsentation af undersøgelser på mange områder. Læs mere om mulighederne for at få en vidensmedarbejder ud til fx et stifts-eller provstikonvent i kursuskataloget for 2020