Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kurser

Kurser

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udbyder kurser for præster, andre ansatte og frivillige i det kirkelige arbejde - både som internat, eksternat og dagskurser. 

 


Om kurser i FUV

En del kurser henvender sig specifikt til en enkelt faggruppe. Andre henvender sig til flere faggrupper og andre interesserede.

Kurserne for præster har til formål at vedligeholde og videreføre de almenteologiske discipliner fra den akademiske teologiske uddannelse. Hertil kommer udvikling og specialisering indenfor pastoralteologiske og praktisk teologiske områder. Endelig tilbydes fordybelse i nabofag såsom pædagogik, samfundsvidenskab, æstetiske fag, filosofi m.m.

Kurserne for kirke og kulturmedarbejdere er tilrettelagt i forlængelse af den obligatoriske grunduddannelse for denne gruppe.

Enkelte kurser er åbne for andre faggrupper og interesserede.

Program for kurserne udsendes to gange om året. Kurserne afvikles typisk som ugekurser i form af internatkurser i Løgumkloster eller eksternatkurser i Aarhus eller København. Der findes også kurser af kortere varighed. Deltagelse i hele det tilmeldte kursus forudsættes. Programmet rummer også en række sammenhængende ugekurser, der udgør et uddannelsesforløb - se under Uddannelser.

Der nedsættes løbende arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver og afholdes kurser og seminarer for udpegede deltagere og personer med brug for særlige kompetencer. Det er således ikke alle kurser, der frit kan søges.

Enkelte af kurserne er arrangeret i samarbejde med andre aktører eller organisationer - organisationer eller fx stifter. 

Kurserne kan søges på baggrund af afklaring af uddannelsesbehov fx i forbindelse med MUS eller ud fra den enkelte interesse.

Praktisk information
Vejledning til ansøgning og information om optagelse, ophold, betaling, afbud, undervisning og lokaler.