Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Årsmøde 

Årsmøde i Nordisk Homiletisk Netværk 

Hvilken betydning har skandinavisk skabelsesteologi for prædikenen i dag? Oplæg og debat på Nordisk Homiletisk Netværks årmøde i Aarhus 19.-20. juni 2023. 

Undredal. Foto: Hans Jørgen Lysholm

Meget er sket, og andet er tænkt i Skandinavien, siden K.E. Løgstrup, Gustaf Wingren og Regin Prenter tog skabelsestanken op til fornyet overvejelse teologisk og homiletisk.  

De formelle og historiske bånd mellem stat, kirke og kultur er blevet løsere. Tanken om, at den specifikt kristne forkyndelse kan knyttes til almenmenneskelige, universelle livsvilkår, informeres kritisk af en voksende sans for menneskelige erfaringers mangfoldighed og uensartethed. 

En postliberal teologi, der opgiver teologiens universalitetskrav og som forstår kirken som blot ét fortolkningsfællesskab blandt andre, byder sig til med andre perspektiver på prædikenen.

På dette fællesnordiske netværksmøde vil vi undersøge, om den skandinaviske skabelsesteologi har noget at bidrage med til en samtidsteologi. Og vi vil rejse spørgsmålet, om – i så fald hvordan – den som tænkning betragtet har betydning for prædikenen i dag. 


Oplæg

  • Niels Henrik Gregersen, professor, lic.theol., Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Bo Holm, professor MSO, ph.d, Aarhus Universitet
  • Maria Louise Odgaard Møller, ph.d., frimenighedspræst, Ryslinge
  • Kjeld Slot Nielsen, studielektor, ph.d., pastoralseminarieuddannelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus
  • Clara Nystrand, doktorand, cand.theol., Lunds Universitet
  • Jette Bendixen Rønkilde, lektor, ph.d., pastoralseminarieuddannelsen, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus
  • Inge Westly, lektor, cand.theol., MF i Oslo
  • Trygve Wyller, professor, dr.theol. Det teologiske Fakultet, Oslo Universitet

Programmet omfatter også præsentation af papers, gruppedrøftelser og gudstjeneste ved Henrik Wigh Poulsen, biskop over Aarhus Stift. 

Se hele programmet, og tilmeld dig her senest 19.  maj 2023


 Tid og sted  

Årsmødet afholdes mandag 19. - tirsdag 20. juni 2023 
FUV Aarhus, Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C

 Pris 

For nordiske kollegaer er pris inkl. forplejning: 1700 dkr. FUV sender faktura efter tilmelding. Deltagerne sørger selv for at bestille og afholde udgifter til overnatning og transport. 

For danske præster er årsmødet gratis inkl. forplejning. Da det er et eksternatkursus skal deltagerne selv sørge for at bestille og afholde udgifter til overnatning. 

 Kontakt 

For yderligere oplysninger om årsmødet kontakt studielektor Kjeld Slot Nielsen: kjsn@km.dk/ + 45 23497189