Nyheder
Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår

En hilsen til alle fra rektor Hans Vium Mikkelsen

Det har været et mærkeligt år med covid-19 som blind makker. Det gælder såvel for os i FUV, som for alle, vi har haft glæden at samarbejde med i årets løb om uddannelse, viden og udvikling. Meget har måttet ændres fra uge til uge, for ikke at sige fra dag til dag. 

Tak til jer alle med indsatsen for at få samarbejdet til at fungere. 
Vi har alle måttet stræbe efter at skabe nærvær og sammenhæng på trods af afstand og fravær.

Covid-19 har tydeliggjort, at livet er sårbart. Døden – og angsten for døden – kommer tættere på under en pandemi. Det menneskelige grundvilkår bliver forstørret op. Og herved bygges der også en bro til døden som et generelt livsvilkår. Det særlige er altså ikke døden, men at vi har en epidemi, som kan komme ud af kontrol.

Vi er derfor fælles med det øvrige samfund om at medvirke til at begrænse smittefaren, samtidig med at vi skal opretholde en så normal dagligdag som muligt for både den enkelte og fællesskabet.

Kristendommens budskab om, at livet er en gave, at vi er skabte til at indgå i et fællesskab, at vi skal tage vare på hinanden, og at døden ikke udgør det sidste punktum, er værd at huske på. Som det lød til hyrderne på marken julenat, lyder det til os: Frygt ikke!

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde i året der kommer, og ser frem til at vi atter kan mødes ansigt til ansigt. 

I ønskes alle en glædelig jul og et velsignet nytår!

Hans Vium Mikkelsen

Rektor, FUV