Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Hvad skal vi med tal?

Ny rapport om strategi og nøgletal i folkekirken 

Som alle andre organisationer, må folkekirken konstant forholde sig til en række eksistentielle spørgsmål: Hvad er vi til for? Er der noget, som truer vores eksistens nu – eller i fremtiden? Hvordan ønsker vi i det hele taget, at vores fremtid skal være? Hvad kan vi gøre for at sikre en hensigtsmæssig og ønskværdig fremtid?

Rapporten 'Hvad skal vi med tal? Lidt om strategi og nøgletal i folkekirken i perioden 2011-2018' appellerer til, at man på alle niveauer i folkekirken tager den type spørgsmål alvorligt.

Hent rapporten 'Hvad skal vi med tal?' 

Rapporten, der er udarbejdet af lektor ved FUV, Erling Andersen, er bygget op omkring tre datatyper, som omhandler demografi, aktiviteter og økonomi. Hvordan ser det ud med befolkningsudviklingen i stifter og provstier, og hvordan ser det ud med medlemsudviklingen? Hvordan er forholdet mellem disse data på den ene side og den økonomiske udvikling i folkekirken på den anden?

Data til eftertanke og omtanke 
Rapporten er mættet med tal, figurer og tabeller, men er dog forsøgt skrevet på en måde, så man som læser ikke nødvendigvis behøver at stoppe op og fordybe sig i de mange tabeller og data - også ud fra et ønske om løbende at rejse en række spørgsmål, som man kan drøfte i stifter, provstier og menighedsråd. Det sker ud fra princippet om, at data, der ikke følges af efter- og omtanke, er uden mening.

'Hvad skal vi med tal?' kan læses selvstændigt, men er tænkt som et supplement til den netop udkomne rapport 'Forandringer i provstierne III' 

Hent rapporten 'Forandringer i provstierne III' og læs mere om undersøgelsen her