Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirke med de nye

Da Skalborg Sogn forandrede sig, gik menighedsrådet ind i et udviklingsprojekt sammen med Kirkefondet og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Sankt Hans-arrangement i den nye bebyggelse Sofiendals Enge

Skalborg Sogn i den sydlige del af Aalborg stod midt i en stor forandring med flere og nye boliger. En helt ny bydel kom til på den anden side af hovedvejen, og sognet voksede på få år med 50%. Denne forandring ønskede man i sognet at forholde sig aktivt til, og man gik derfor i 2019 ind i det, der blev et flerårigt samarbejde med Kirkefondet og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om projektet ’Kirke med de nye’.

Kirkefondets magasin ’Kirken i dag’ er i september 2022 udkommet med et helt temanummer om projektet. Generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen forklarer i sin intro til magasinet, hvorfor: 

- Når vi fylder et helt blad med fortællingen fra Skalborg sogn, skyldes det, at dette projekt fungerer som en glimrende illustration på, hvad man som kirke kan gøre, når sognet forandrer sig. Uanset om det er et by- eller landsogn. Og altså også uanset hvilken form for tilpasning det er, sognet har brug for, for at være relevant i lokalsamfundets nye virkelighed.

I Skalborg ønskede menighedsrådet at etablere et projekt for at finde ud af, hvordan kirken kan blive synlig for og samarbejde med de nye indbyggere, og hvad de forventer af kirken og efterspørger af aktiviteter. 

I den nye udgave af magasinet ’Kirken i dag’ kan man blive klogere på, hvad der er kommet ud af projektet i Skalborg: Hvad har man tænkt, taget af initiativer og sat i gang? Hvad kom coronanedlukningen til at betyde? Og hvad skal der ske fremover?

At finde relevante måder at være kirke på
Teologisk vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Kirsten Donskov Felter, der har været projektleder, har bidraget til magasinet med en række artikler bl.a. om ’Kirken som mødestedet’, om den metode, der er anvendt i projektet, og sammen med Kirkefondets udviklingskonsulent om ’Hvad deltagerne fik ud af at være med’.

- Noget af det spændende ved projektet har været, at det konsekvent har forsøgt at inddrage de nye beboere i Sofiendals Enge i en samtale om, hvad folkekirken kan og skal her. Målet har ikke bare været at få flere med i de aktiviteter, der findes, men at finde måder at være kirke på, der er relevant for tilflytterne, siger Kirsten Donskov Felter.

Men der har naturligvis også været udfordringer, fortæller hun: 
- En af dem har været, at kirken selv har skullet skabe tilknytningspunkter, fordi der ikke har været etablerede aktører i det nye boligområde. Det er et sejt træk, og det tager tid. Men det har også været dybt meningsfuldt for dem, der har været med. Og den erkendelse er vigtig at have med sig, når man går i gang med denne type projekter.

Temanummeret af 'Kirken i dag' afrundes med en kort vejledning til de sogne, der har lyst til eller behov for at gå i gang med et lignende udviklingsarbejde.