Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Konference om teologi 
og menneskerettigheder

Tre dage med internationale foredrag og fælles drøftelser 10.-12. november 2021 i Løgumkloster

Præsident Biden taler om det, fodboldspillerne sætter det på trøjen, EU strammer reglerne – menneskerettighederne har fået et nyt momentum. I Danmark aktualiseres spørgsmålet om menneskerettigheder lige nu i forholdet til regeringens afvisning af at hente danske statsborgere i syriske flygtningelejre hjem og kravet om at syriske flygtninge skal sendes tilbage til Damaskus, når deres opholdstilladelse udløber. Der henvises fra alle fløje i debatten til love og konventioner, samt etiske overvejelser og gældende praksis.

Debatten er ikke uden teologiske implikationer. Løgstrups fremhævelse af den etiske fordring, hvori det anføres, at ”den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets livs i sin hånd” er vigtig i denne sammenhæng. Løgstrup selv begrænser dog samtidig denne radikale fordring til alene at angå de konkrete relationer – for ellers vil man i henhold til ham forveksle kravet om at udøve barmhjertighed med offentlig lovgivning. Kristendommens budskab om næstekærlighed stilles her over for det politiske ønske om at skabe et frit, åbent og retfærdigt samfund.

For nogle er forholdet mellem kristendom og menneskerettigheder uproblematisk, da de anser menneskerettighederne for at være udtryk for at være kristendom i praksis. Her er fokus på det enkelte menneskes værdighed, frihed og lighed. For andre er menneskerettighederne udtryk for en sammenblanding af det religiøse og det politiske, som hviler på en fejlagtig tro på det gode i mennesket.

På denne konference, der er åben for alle interesserede, vil vi undersøge forholdet mellem teologi, religion og menneskerettigheder. Hvor er der sammenhæng, og hvor er der forskel? Hvor sidder tændsatsen? Hvordan kan teologi og menneskerettigheder bringes i konstruktivt samspil med det omgivende samfund? 

Diskussionen vil tage udgangspunkt i et åbent samfundsperspektiv med fælles overvejelser og drøftelser om menneskerettighedernes betydning anno 2021 – herunder deres betydning for forholdet mellem religion og kultur, kristendom og samfund.

Kursusledere 
Hans Vium Mikkelsen, ph.d., rektor for FUV, og Morten Kjærum, direktør ved Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder.

Program, pris og tilmelding
Se programmet og find yderligere oplysninger om konferencen Teologi og menneskerettigheder her. 
Konferencen er åben for alle interesserede. 

Tilmelding på fkuv.dk inden 10. august 2021