Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kritisk forum for praktisk teologi bliver digitalt

I et samarbejde mellem FUV og Eksistensen udkommer tidsskriftet fra 2021 digitalt og uden abonnement 

FUV har indgået en aftale om samarbejde med forlaget Eksistensen om digital udgivelse af Kritisk forum for praktisk teologi, der henvender sig til præster, teologer og andre, der arbejder med kristendommen og dens mange betydninger 

Læs den nye digitale udgave af tidsskriftet på www.kfpt.dk

Tidsskriftet bidrager med en positiv vekselvirkning mellem teologi og kultur, samfund og kirke og bygger bro mellem den akademiske og den praksisorienterede teologi. På den baggrund udgør tidsskriftet en væsentlig faglig ressource i FUVs virke – inden for både uddannelses- og vidensområdet. Artikler herfra indgår i pensum på de forskellige fags grunduddannelser og er i også i brug på tema- og studiekurser. Rektor Hans Vium Mikkelsen glæder sig derfor over, at FUV kan bidrage til fastholdelsen af Kritisk forum for praktisk teologi som et væsentligt aktiv, der med fortsættelsen i et nyt digitalt format kan blive tilgængeligt for endnu flere.

Temanumre om overskridelseserfaringer
Tidsskriftet udkommer som temanumre, og den digitale løsning giver også mulighed for hurtigere ad hoc-udgivelser, når aktuelle begivenheder tilsiger det.

Det første nummer i 2021 er et temanummer om overskridelseserfaringer. Nummeret går i fem artikler bagom den pastorale praktik for at se nærmere på et af de fundamentale menneskelige forhold, der åbner for en religiøs og dermed også en kristen tydning af tilværelsen. Temaet er menneskets erfaringer af noget ”større og mere”, noget, der unddrager sig hverdagssprogets begreber og forståelsesrammer, erfaringer af noget, der overskrider og transcenderer. Artikler af Cecilie Rubow, Niels Henrik Gregersen, Katrine Frøkjær Baunvig, Henning Nabe Nielsen og Jakob Wolf.

Nye og gamle årgange 
Den nye digitale udgave af Kritisk forum for praktisk teologi her: www.kfpt.dk
Her kan man også tilgå det seneste nummer i 2020-årgangen om økoteologi. 
De tidligere årgange kan fortsat købes eller hentes gratis på www.eksistensen.dk/tidsskrifter/kritisk-forum.html 

Kritisk forum for praktisk teologi er udkommet siden 1980 med indtil videre 163 numre. Aktuelt redigeres tidsskriftet af: Christine Tind Johannessen, Kjeld Slot Nielsen, Lars Sandbeck, Karina Juhl Kande, Jacob Bech Joensen, Jette Bendixen Rønkilde, Malene Bjerre, Signe Danielsen, Ane Ørgård Bramstoft, Mikkel Gabriel og Henrik Brandt-Pedersen.