Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny lærebog i homiletik

Mads Davidsen og Kjeld Slot Nielsen, der begge underviser i homiletik ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, er medforfattere til den nye udgivelse Prædikenhåndbogen

Prædikenhåndbogen indeholder en grundig introduktion til det homiletiske fagfelt, en gennemgang af prædikenforberedelsens faser og forskellige prædikenmodeller samt en kommenteret liste over homiletisk litteratur.

Lærebogen kan læses af alle, der vil orientere sig i nyere homiletik, men er især tiltænkt studerende på pastoralseminarieuddannelsen samt nye præster. 

Bogen er skrevet med den ambition, at læseren udarbejder sine egne homiletiske synspunkter og metoder og lærer at forholde sig kritisk og udviklende til dem. 

Prædikenhåndbogen er udarbejdet af fem fagprofessionelle, reflekterede praktikere: 

Arne Mårup
f. 1959, master i homiletik, Københavns Universitet, sognepræst i Hjerting ved Esbjerg
Maria Harms
f. 1967, master i homiletik, Københavns Universitet. sognepræst ved Roskilde Domkirke
Pia Nordin Christensen
f. 1964, master i homiletik, Københavns Universitet, sognepræst i Frederiksberg Sogn og stiftspræst for efteruddannelse, Københavns Stift 
Mads Davidsen
f. 1975, 2014-2017 sognepræst i Munkebo Pastorat, studielektor ved FUV, pastoralseminarieuddannelsen i København
Kjeld Slot Nielsen
f. 1972. tidl. valgmenigheds- og sognepræst, ph.d. Aarhus Universitet, lektor ved FUV og underviser i homiletik på pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus og specialuddannelsen i homiletik. 


Prædikenhåndbogen er udkommet på Eksistensen Akademisk og kan købes her www.eksistensen.dk/praedikenhandbogen Af: