Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nyt fra Skolereformundersøgelsen

Ny rapport: Slår fundamentet revner? 

Slår fundamentet revner? I en ny rapport fra FUV, skrevet af Kirsten Donskov Felter og Steen Marqvard Rasmussen, dokumenteres det, at den reform af folkeskolen, der blev gennemført i 2014, har fået betydelige konsekvenser for folkekirkens konfirmationsforberedelse.

Kirkeminister Mette Bock (LA) siger i en kommentar:

- Undersøgelsen fra FUV viser, at konfirmationsundervisningen kan gribes an på mange forskellige måder. Det er altid en udfordring, når man skal finde nye undervisningsformer og samarbejdsmåder, men der er siden reformen sket en udvikling, som betyder, at præster og skoler har flere valgmuligheder lokalt. Konfirmationsforberedelsen bliver ofte mere differentieret, og de nye undervisningsformer kan give en pædagogisk gevinst uden at det forringer formål og indhold i forberedelsen. Men det lokale samarbejde er fortsat helt afgørende. 

Læs rapporten Slår fundamentet revner