Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nyt om ansættelser

I Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter glæder vi os over ansættelsen af fem medarbejdere og ser frem til både nyt og fortsat samarbejde.

Hanne Hemdorff er pr. 1. oktober 2022 ansat som sekretær i Videnscenteret. Hanne er oprindeligt uddannet korrespondent og kommer med mange års erfaring med forskelligartede sekretæropgaver især fra det private erhvervsliv. Hanne bliver en del af administrationsgruppen og vil fortrinsvis have sit virke i Aarhus.

Karen Marie Leth-Nissen er pr. 1. november 2022 fastansat i sin stilling som vidensmedarbejder i Videnscenteret. Karen Marie har været tilknyttet Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter siden maj 2020, hvor hun har indgået i en række projekter – deriblandt undersøgelsen af folkekirken under corona og Befolkningsundersøgelsen 2020. Et af Karen Maries hovedområder vil blive den brugerrettede del af kirkestatistik, hvor hun vil indgå i det kirkestatistiske team.

Anders Damtoft Kaufmann er pr. 1. januar 2023 ansat som ny medarbejder i Folkekirkens Konfirmandcenter. Anders har siden 2019 været ansat i forskellige projekter i Videnscenteret med fokus på Konfirmandcenteret, Kirken på landet og storpastorater. Anders har tidligere virket som præst og været ansat som udviklingskonsulent i KFUM og KFUK.

Jette Bendixen Rønkilde er pr. 1. januar 2023 ansat som lektor i liturgik. Jette har stor erfaring både undervisnings- og forskningsmæssigt på det liturgiske område, hun er aktuelt ansat som lektorvikar på pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus og er fagsekretær for biskoppernes arbejdsgruppe vedrørende etablering af Liturgisk Forum. Jette vil dels undervise på pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus, dels i liturgi på den almene efteruddannelse i Løgumkloster og får desuden ansvaret for planlægning af den årlige, tværfaglige gudstjenestekonference.

Ole Raakjær er pr. 1. april 2023 ansat som lektor i sjælesorg med en kvote på 50%. Ole er aktuelt ansat som sogne- og hospicepræst, han har en master i Humanistisk Palliation og blev i 2019 ph.d. med afhandlingen Fra frelse til well-being? Hospitalspræsters tænkning, tro og praksis i en terapeutisk kultur. Ole får arbejdsplads i København og vil komme til at undervise på special- og efteruddannelser i Løgumkloster.