Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

På søndag - præsentation af bogudgivelse

Ny bog med oplæg til konfirmandkirkeåret præsenteres ved digital fredagscafe 18. juni 2021

”På søndag” siger præster i konfirmandstuen i håb om at motivere konfirmanderne for kommende søndags gudstjeneste. Alle ved, at opgaven ikke er løst med det - der er et stykke formidlings- og dannelsesarbejde at gøre for at skabe sammenhæng mellem konfirmandernes livsverden og gudstjenesten.

PÅ SØNDAG – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret er et bidrag til det arbejde. Bogen, der udkommer 10. juni på Eksistensen, bevæger sig i et tværfagligt felt mellem homiletik og kateketik. Ud af det samspil er vokset oplæg til prædikentemaer, konfirmandandagter, undervisningsforslag med udgangspunkt i prædiketeksten til søn- og helligdagene i hele konfirmandåret fra august til maj.  

Samtidig giver bogen ideer til inddragelse af konfirmanderne i søndagenes højmesser. Den er på den måde inspiration til præstens forberedelse både af ugens konfirmationsforberedelse og gudstjeneste. 

PÅ SØNDAG – 50 inspirationsoplæg til konfirmandkirkeåret er redigeret af Lars Nymark Heilesen, Lena Kjems, Johanne Langkjær Fårup og Stinna Ahrenst og udkommer 10. juni 2021 på Eksistensen. 

Bliv præsenteret for den nye udgivelse på en digital fredagscafé 18. juni 2021 kl. 9.30-12

Program
Kl. 9.30-10:  Digital kollegakaffe og velkomst v. Lars Nymark Heilesen, lektor, FUV

Kl. 10-10.25: Konfirmandernes oplevelse af højmessen, v. Karen Togsverd Hansen, sognepræst, MA

Kl. 10.30-11: Præsentation af udgivelsen PÅ SØNDAG v. Johanne Fårup Langkjær og Stinna Ahrenst, undervisere i kateketik på pastoralseminariet i Aarhus og København, FUV

Kl. 11.00-11.30: Kollegasnak og pause

Kl. 11.30-11.55: Homiletisk respons til PÅ SØNDAG v. Kjeld Slot Nielsen, lektor, FUV

Kl. 11.55-12.00: God søndag, v. Lars Nymark Heilesen

Gratis deltagelse over Teams
Tilmelding her senest 11. juni 2021

Arrangementet er et samarbejde mellem bogens redaktion, Det Religionspædagogiske Udvalg i Aarhus Stift og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.